You are currently viewing the Thailand site. To visit the International site, please click here.

เลือกโอมิเซะดีกว่าอย่างไร?

อ่านเรื่องราวความสำเร็จจากผู้ประกอบการที่ใช้งานระบบรับชำระเงินโอมิเซะจริง

ฟีเจอร์
APIs, Tokenization
ประเภท
ยานยนต์
แต่ก่อนการจองกิจกรรมต่างๆ เราต้องอาศัยระบบคอลเซ็นเตอร์ในการบริหารจัดการเป็นหลัก ถึงเวลาก็จะต้องโทรไปแล้วก็จะใช้การโอนเงิน บางทีโทรไปสมาชิกเราจองแล้วเกิดเปลี่ยนใจ แล้วมีท่านอื่นๆ รออยู่เยอะๆ ทำให้เรื่องของการจัดคิวค่อนข้างยุ่งยาก ระบบออนไลน์เพย์เมนท์ของโอมิเซะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ได้มากเพราะสมาชิกจองแล้วสามารถทำจ่ายในเว็บไซต์ได้ทันที (on-the-spot) มันช่วยย่นระยะเวลาในการดำเนินการต่างๆ ได้ ผู้ที่ทำการจองก็รู้เลยว่าได้หรือไม่ได้ ทางทีมงานเราก็ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Bloomee Life by Crunch Style, Inc.
ฟีเจอร์
ชำระเงินด้วยบัตร, รับชำระรายเดือน
ประเภท
บริการส่งสินค้า

และยังได้รับความไว้วางใจจาก

ทดลองใช้งานโอมิเซะวันนี้

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว