You are currently viewing the Thailand site. To visit the International site, please click here.

เลือกโอมิเซะดีกว่าอย่างไร?

อ่านเรื่องราวความสำเร็จจากผู้ประกอบการที่ใช้งานระบบรับชำระเงินโอมิเซะจริง

ฟีเจอร์
ชำระเงินด้วยบัตร, ปลั๊กอิน WooCommerce
ประเภท
อีคอมเมิร์ซ
"ตอนแรกต่อต้านเรื่องค่าบริการเหมือนกัน คือโอมิเซะจะคิดค่าบริการ 3.65% ต่อรายการ มินรู้สึกว่าลูกค้าสั่งของมาพอจ่ายผ่านบัตรเราก็โดนหักเงินอีกแล้ว แต่พอผ่านช่วงเดือนแรกๆ ไป มินรู้สึกเลยว่ามันคุ้ม เพราะการที่ลูกค้าจ่ายผ่านบัตร ง่ายต่อการทำงานของแอดมินเรา คนเดียวจัดการได้ทุกอย่าง"
Bloomee Life by Crunch Style, Inc.
ฟีเจอร์
ชำระเงินด้วยบัตร, รับชำระรายเดือน
ประเภท
บริการส่งสินค้า

และยังได้รับความไว้วางใจจาก

ทดลองใช้งานโอมิเซะวันนี้

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว