You are currently viewing the Thailand site. To visit the International site, please click here.

เลือกโอมิเซะดีกว่าอย่างไร?

อ่านเรื่องราวความสำเร็จจากผู้ประกอบการที่ใช้งานระบบรับชำระเงินโอมิเซะจริง

ฟีเจอร์
ชำระเงินด้วยบัตร, ความปลอดภัย
ประเภท
องค์กรไม่แสวงหากำไร
"การป้องกันมิจฉาชีพที่อาจแฝงตัวเป็นองค์กรรับบริจาคก็เป็นอีกเรื่องที่ Syncable ให้ความสำคัญ โดยปัจจุบันก็ทำงานร่วมกับโอมิเซะเพื่อคัดกรององค์กรที่จะเข้ามาใช้บริการเพื่อความปลอดภัย"
Bloomee Life by Crunch Style, Inc.
ฟีเจอร์
ชำระเงินด้วยบัตร, รับชำระรายเดือน
ประเภท
บริการส่งสินค้า

และยังได้รับความไว้วางใจจาก

ทดลองใช้งานโอมิเซะวันนี้