ให้เราช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?

บริการของโอมิเซะคิดค่าใช้จ่ายอย่างไร

Last updated on 05 กุมภาพันธ์ 2020

เราเข้าใจดีว่าคุณมีค่าใช้จ่ายมากมายอยู่แล้ว จึงตั้งใจมอบบริการที่ดีที่สุดในราคาที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผล เราไม่มีค่าธรรมเนียมการติดตั้ง ค่าบริการรายเดือน ค่ายกเลิก หรือกำหนดยอดใช้งานขั้นต่ำใดๆ ทั้งสิ้น ค่าบริการจะคิดเป็น % ต่อรายการ (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บัตรเครดิต/เดบิต, อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง, อาลีเพย์ (ออนไลน์) และบิลเพย์เมนต์
ค่าบริการ: 3.65% ต่อรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม:7%

อาลีเพย์ (ออฟไลน์)
ค่าบริการ: 1.65% ต่อรายการ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม: 7%

ตัวอย่างการคำนวณค่าบริการ

เราคิดค่าบริการในการทำรายการที่ 3.65% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตัวอย่างเช่น เมื่อเรียกเก็บเงินจำนวน 1,000 บาทจากผู้ซื้อ ค่าบริการจะเท่ากับ 36.50 บาท (คิดจาก 3.65%) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (คิดเป็น 2.56 บาท) ค่าบริการสุทธิของรายการนี้คือ 39.06 บาท ซึ่งจะหักออกจากยอด 1,000 บาทที่รับชำระจากผู้ซื้อมา ยอดที่ร้านค้าจะได้รับในบัญชีคือ 960.94 บาท

Breakdown

Charge Amount: 1,000.00 + 
Omise Fee:    36.50 - 
VAT:        2.56 -
Your Balance:  960.94

Charges API ของเราจะปรากฏยอดเรียกเก็บจำนวนเต็ม ในขณะที่ Transactions API จะแสดงยอดสุทธิหลังหักค่าบริการ 3.65% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

การคิดค่าธรรมเนียมการโอน

30 บาทสำหรับรายการโอนเงินที่ยอดต่ำกว่า 2 ล้านบาท และ 150 บาทสำหรับรายการโอนเงินที่ยอดสูงกว่า 2 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากธนาคาร โดยจะหักจากยอดที่โอน ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการโอนเงินจำนวน 10,000 บาท ไปยังบัญชีธนาคาร ค่าบริการสุทธิของรายการจะเป็น 30 บาท คิดจากค่าบริการ 28.04 บาท รวมกับภาษีมูลค่าเพิ่ม 1.96 บาท (7% ของ 28.04 บาท) ซึ่งจะหักออกจากยอดโอน 10,000.00 บาท จำนวนเงินจะเข้าบัญชีปลายทาง 9,970.00 บาท

Breakdown

Transfer Amount:  10,000.00 +
Transfer Fee:     28.04 -
VAT:          1.96 -
Total Transfer:   9,970.00

นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดรายการการทำธุรกรรมย้อนหลังทั้งหมดได้ในรูปแบบ CSV เพื่อความสะดวกต่อการทำบัญชีอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง
- ขอลดค่าธรรมเนียมลงได้ไหม?
- มีค่าใช้จ่ายอะไรล่วงหน้าหรือไม่?

ไม่พบคำตอบที่คุณต้องการ?

เราใส่ใจและเต็มที่กับการให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยเล็กๆ น้อยๆ หรือเกิดปัญหาใดๆ จากการใช้งาน ติดต่อเราได้เสมอ