โอนเงินหลายบัญชี

การโอนเงินหลายบัญชีเป็นการนำเงินออกจากบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อโอนไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ ที่ได้เชื่อมไว้ ทั้งที่เป็นบัญชี Default recipient (เรียกว่าการ ถอนเงิน) หรือ Third party recipient

การโอนเงินหลายบัญชีนี้จะใช้งานฟีเจอร์ Recipient เป็นหลัก ซึ่งเหมาะสำหรับบัญชีผู้ใช้ที่มีบัญชีต่างธนาคารหลายบัญชี หรือมีรูปแบบธุรกิจซึ่งจำเป็นต้องมีการโอนเงินไปยังร้านค้าย่อย เนื่องจากสามารถโอนเงินจากบัญชีผู้ใช้ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านบัญชีธนาคารของคุณก่อน

Transfer money to sub recipient

เมื่อสั่งถอนเงินระบบของเราจะส่งคำสั่งนั้นไปยังธนาคารเพื่อให้ทำการโอนเงินเข้าสู่บัญชี

รู้จักกับ Recipient

Recipient เป็นบัญชีธนาคารที่เชื่อมไว้กับบัญชีผู้ใช้ เพื่อรับเงินโอนเข้า โดย Recipient มี 2 แบบคือ

  1. Default Recipient เป็นบัญชีที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ เพื่อใช้ทดสอบการทำงานของระบบใน test mode เมื่อเปิดใช้ live account ระบบจะสร้าง Recipient ขึ้นใหม่โดยอิงข้อมูลตามที่กรอกไว้เมื่อตอนสร้างบัญชี

  2. Third Party Recipient เป็นบัญชีที่สามารถสร้างเพิ่มได้ตามต้องการ โดยแต่ละบัญชีต้องมีเลขที่บัญชีต่างกัน (ทีมงานของเราจะทำการตรวจสอบบัญชีเหล่านี้อีกครั้ง เพื่อความปลอดภัย)

เมื่อบัญชีผ่านการตรวจสอบแล้ว จึงจะสามารถโอนเงินผ่าน Transfer API หรือแก้ไขข้อมูล Recipient ผ่าน Recipient API ได้

การสร้าง Recipient

ด้านล่างนี้คือตัวอย่างการสร้าง Recipient ด้วย curl

curl https://api.omise.co/recipients \
-X POST \
-u "$OMISE_KEY_SECRET": \
-d "name=James Smith"
-d "email=james.smith@example.com"
-d "description=My first other recipient" \
-d "type=individual"
-d "bank_account[brand]=test" \
-d "bank_account[number]=acc12345" \
-d "bank_account[name]=James Smith"

ในเบื้องต้น recipient ที่สร้างขึ้นใหม่จะมีสถานะ pending และ inactive เป็นอัตโนมัติ ต้องรอการ verify recipient จาก Omise ก่อน (ใช้เวลา 1-2 วันทำการ) หากระบบได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน Recipient จะได้รับการ verify แต่หากมีข้อผิดพลาดผลการประมวลจะปรากฏเป็น failed

Recipient detail

การ Activate Recipient

โดยพื้นฐานแล้ว Recipient ที่เพิ่มเข้าไปแต่ละบัญชีจะมีสถานะเป็น inactive เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการโอนเงินไปยัง recipient จะต้องทำการ activate เพื่อเปิดใช้งานเสียก่อน (ทำในครั้งแรกเพียงครั้งเดียว) การ Activate Recipient ทำได้เองจากบน dashboard โดยให้คลิกไปที่ Activate

อย่าลืมว่า Recipient จะต้องได้รับการ verify และ activate เสียก่อนจึงจะสามารถโอนเงินได้

Recipient activation

โอนเงินไปยัง Recipient

โค้ดตัวอย่างในการสร้างรายการโอนเงินไปยัง Default Recipient

curl https://api.omise.co/transfers \
  -X POST \
  -u "$OMISE_KEY_SECRET": \
  -d "amount=350000"

# Transfer 3500 THB to default recipient

การโอนเงินไปยัง Third party recipient มีวิธีการคล้ายกัน เพียงแต่จะต้องระบุ recipient ที่ต้องการโอนเงินเข้าเท่านั้นเอง ตัวอย่างตามด้านล่างนี้

curl https://api.omise.co/transfers \
  -X POST \
  -u "$OMISE_KEY_SECRET": \
  -d "amount=350000"
  -d "recipient=recp_test_4z6p7e0m4k40txecj5o"

# Transfer 3500 THB to recipient #recp_test_4z6p7e0m4k40txecj5o

เมื่อส่งคำสั่งก่อน 10:00 น. รายการจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารทันทีในวันทำการถัดไป

อ่านเพิ่มเติมที่ Recipient API