ทดสอบระบบ

คำอธิบายในหน้านี้สามารถช่วยคุณได้ เมื่อต้องการทดสอบ API ของเรา

ข้อมูลบัตรสำหรับทดสอบ

สามารถนำบัตรเหล่านี้ไปใช้งานในโหมดทดสอบได้เลย

รับชำระเงินสำเร็จ

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4242424242424242
Visa 4111111111111111
MasterCard 5555555555554444
Mastercard 5454545454545454
JCB 3530111333300000
JCB 3566111111111113

รับชำระเงินไม่สำเร็จ

บัตรไม่ผ่าน Pre-auth หรือ รหัสความปลอดภัยไม่ถูกต้อง

การรับชำระเงินไม่สำเร็จ โดยแสดงรหัสข้อขัดข้องเป็น invalid_security_code และ security_code_check จะถูกตั้งเป็น false

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1116 0001
Mastercard 5555 5511 1113 0001
JCB 3530 1111 1111 0001

Fail 3DS Card Enrollment

การรับชำระเงินไม่สำเร็จ โดยแสดงรหัสข้อขัดข้องเป็น payment_rejected ซึ่งเกิดจากบัตรเครดิตไม่ได้เปิดใช้งาน 3D Secure ไว้

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1115 0002
Mastercard 5555 5511 1112 0002
JCB 3530 1111 1110 0002

หมายเหตุ: สามารถทดสอบบัตรดังกล่าวกับบัญชีที่เปิดใช้งาน 3DS เท่านั้น

Fail 3DS Card Validation

การรับชำระเงินไม่สำเร็จ โดยแสดงรหัสข้อขัดข้องเป็น payment_rejected เนื่องจากผู้ถือบัตรกรอกรหัส OTP ไม่ถูกต้อง

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1114 0003
Mastercard 5555 5511 1111 0003
JCB 3530 1111 1119 0003

หมายเหตุ: สามารถทดสอบบัตรดังกล่าวกับบัญชีที่เปิดใช้งาน 3DS เท่านั้น

วงเงินคงเหลือในบัตรไม่เพียงพอ

การรับชำระเงินไม่สำเร็จ โดยแสดงรหัสข้อขัดข้องเป็น insufficient_fund ซึ่งเกิดจากวงเงินบัตรไม่เพียงพอ

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1114 0011
Mastercard 5555 5511 1111 0011
JCB 3530 1111 1119 0011

บัตรมีการแจ้งหายหรือถูกขโมยไว้

การรับชำระเงินไม่สำเร็จ โดยแสดงรหัสข้อขัดข้องเป็น stolen_or_lost_card เนื่องจากเป็นบัตรหายหรือถูกโจรกรรม

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1113 0012
Mastercard 5555 5511 1110 0012
JCB 3530 1111 1118 0012

ดำเนินการไม่สำเร็จ

การรับชำระเงินไม่สำเร็จ โดยแสดงรหัสข้อขัดข้องเป็น failed_processing เกิดจากการดำเนินการไม่สำเร็จ

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1112 0013
Mastercard 5555 5511 1119 0013
JCB 3530 1111 1117 0013

รายการถูกปฏิเสธโดยเครือข่ายบัตรเครดิต

การรับชำระเงินไม่สำเร็จ โดยแสดงรหัสข้อขัดข้องเป็น payment_rejected

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1111 0014
Mastercard 5555 5511 1118 0014
JCB 3530 1111 1116 0014

รายการไม่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัย

การรับชำระเงินไม่สำเร็จ โดยแสดงรหัสข้อขัดข้องเป็น failed_fraud_check เนื่องจากไม่ผ่านการตรวจสอบของระบบคัดกรองการทุจริต (fraud check)

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1119 0016
Mastercard 5555 5511 1116 0016
JCB 3530 1111 1114 0016

หมายเลขบัญชีไม่ถูกต้อง

การรับชำระเงินไม่สำเร็จ โดยแสดงรหัสข้อขัดข้องเป็น invalid_account_number เนื่องจากหมายเลขบัญชีไม่ถูกต้อง

แบรนด์ หมายเลขบัตร
Visa 4111 1111 1118 0017
Mastercard 5555 5511 1115 0017
JCB 3530 1111 1113 0017

ทดสอบใช้ปุ่มต่างๆ บนแดชบอร์ด

บนแดชบอร์ดมีปุ่มใช้งานบางปุ่มซึ่งจะปรากฏในโหมดทดสอบเท่านั้น สังเกตได้จากอักษรสีเหลืองในภาพประกอบ:

Test button

ที่เป็นเช่นนี้เพราะปุ่มเหล่านี้มักมีฟังก์ชันการทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขสถานะของ objects ซึ่งในการใช้งานในโหมดใช้งานจริงจะควบคุมได้โดยแอดมินเท่านั้น