Shopify

ระบบรับชำระเงินโอมิเซะรองรับการทำงานกับร้านค้าที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Shopify ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ

การติดตั้งใช้งาน

 1. บนหน้าแดชบอร์ดของโอมิเซะ กรุณาเลือก Third Party Integrations จากเมนูด้านข้าง จากนั้นคลิกที่ Enable ภายใต้หัวข้อ Shopify

  Installation 1

 2. การทำขั้นตอนดังกล่าวจะสร้าง Account ID และ Secret ใหม่เพื่อใช้เชื่อมต่อระหว่าง Shopify กับบัญชีโอมิเซะ จากนั้นให้คลิกที่ Go to Shopify settings เพื่อติดตั้งโอมิเซะเป็นระบบรับชำระเงินของร้านค้า

  Installation 2

 3. คลิกที่ Install payment provider

  Installation 3

 4. จากนั้นจะถูกโอนไปยังหน้า Payment providers ของ Shopify โดยให้คลิกที่ Choose third-party provider

  Installation 4

 5. เลือก Omise payment (Credit/debit cards) เพื่อติดตั้ง

  Installation 5

 6. ให้ใส่ Account ID และรหัส Secret จากขั้นตอนที่ 2 แล้วคลิก Activate Omise payment (Credit/debit cards)

  Installation 6

 7. เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ หน้า Payment providers ของร้านค้าจะมีระบบรับชำระเงินของโอมิเซะ

  Installation 6

ขั้นตอนการชำระเงิน

เมื่อร้านค้าได้เปิดใช้งานกับโอมิเซะแล้ว ผู้ซื้อจะมีตัวเลือกในการชำระเงินผ่านโอมิเซะในหน้าเช็คเอ้าท์ ภาพถ่ายหน้าจอด้านล่างนี้จะอธิบายขั้นตอนการชำระเงินของโอมิเซะบน Shopify

 1. ผู้ซื้อเลือกโอมิเซะแล้วคลิก Complete order

  Create Charges 1

 2. ผู้ซื้อจะถูกโอนมาที่หน้าเช็คเอ้าท์ของโอมิเซะเพื่อกรอกข้อมูลบัตร จากนั้นผู้ซื้อคลิกที่ Pay

  Create Charges 2

 3. หากรายการสำเร็จ ผู้ซื้อจะถูกโอนไปยังหน้า Thank You Page

  Create Charges 3

 4. หากรายการไม่สำเร็จ ผู้ซื้อจะถูกโอนกลับไปหน้าเช็คเอ้าท์เพื่อตรวจสอบสาเหตุขัดข้อง

  Create Charges 4

ฟีเจอร์ที่รองรับ

สกุลเงินต่างประเทศ

ร้านค้าที่อยากรับชำระเงินจากสกุลเงินต่างประเทศ กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. เลือกสกุลเงินที่ประสงค์จะรองรับแล้วเปิดใช้งานในเมนูตั้งค่าบัญชีบน Shopify
 2. เปิดการรองรับสกุลเงินต่างประเทศ บนบัญชีโอมิเซะ

ฟีเจอร์รองรับสกุลเงินต่างประเทศของโอมิเซะอาจยังไม่สามารถใช้ได้กับฟีเจอร์สกุลเงินต่างประเทศของระบบอื่นๆ บน Shopify

การตัดเงินด้วยตนเองและการตัดวงเงินอัตโนมัติ

ในหน้า Payment Provider บน Shopify ร้านค้าสามารถเลือกที่จะตัดวงเงินด้วยตนเองหรือให้ระบบตัดวงเงินแบบอัตโนมัติ