ให้เราช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?

บนเว็บไซต์ของร้านค้าต้องมีการชี้แจงนโยบายอะไรบ้าง?

Last updated on 02 มีนาคม 2020

หนึ่งในลิสต์รายการเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่ร้านค้าต้องเตรียมไว้ก่อนขอเปิดโหมดใช้งานจริงกับโอมิเซะคือการชี้แจงนโยบายบนหน้าเว็บไซต์ โดยมีนโยบาย 2 อย่างที่จำเป็นคือนโยบายทางธุรกิจและนโยบายความเป็นส่วนตัว

1. นโยบายทางธุรกิจ (Business policy)

a.) สำหรับประเภทธุรกิจที่เป็นการจำหน่ายสินค้า

สำหรับประเภทธุรกิจที่เป็นการจำหน่ายสินค้าจำเป็นจะต้องชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การจัดส่งสินค้า มีการแจ้งให้ลูกค้าทราบรายละเอียดและวิธีการในการจัดส่งสินค้าหรือขั้นตอนการดำการในกรณีที่ไม่ได้รับสินค้าหรือได้รับสินค้าล่าช้า
 • การยกเลิกการสั่งซื้อ มีการอธิบายถึงกรณีที่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้หรือไม่ได้
 • การคืนสินค้า ลูกค้าสามารถคืนสินค้าในกรณีใดได้บ้าง หรือในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ สามารถแจ้งว่าสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

b.) สำหรับประเภทธุรกิจที่เป็นการให้บริการ

สำหรับประเภทธุรกิจที่เป็นการให้บริการ จำเป็นจะต้องชี้แจงรายละเอียดดังต่อไปนี้

 • การยกเลิกการใช้บริการ ชี้แจงกรณีต่างๆ ที่ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการหรือการจอง หรือลูกค้าต้องการยกเลิกจะต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นเวลานานเท่าไหร่จึงจะสามารถขอคืนเงินได้ รวมถึงมีการชี้แจงเงื่อนไขการคืนเงิน
 • การขอคืนเงิน ลูกค้าสามารถขอคืนเงินได้ในกรณีใดบ้าง หรือในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้ ทางร้านค้าสามารถแจ้งว่าสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หรือการคืนเงินในกรณีที่ยกเลิกการใช้บริการ มีขั้นตอนอย่างไร

รายละเอียดข้างต้นนี้จะช่วยให้ลูกค้าของท่านมีความเข้าใจในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงยังเป็นประโยชน์กับตัวร้านค้าเองในกรณีที่ลูกค้าขอคืนเงินหรือมีการปฏิเสธการชำระเงินเกิดขึ้นอีกด้วย ทางโอมิเซะไม่ได้มีต้นแบบนโยบายทางธุรกิจสำเร็จรูปที่ร้านค้าจำเป็นจะต้องใช้ เพียงแต่เราขอให้ท่านมีการชี้แจงข้อมูลเหล่านี้ให้แก่ลูกค้าไว้อย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์ของท่านเท่านั้น

หมายเหตุ นโยบายดังกล่าวข้างต้นนี้สามารถรวมหรือแยกประเภทตามความเหมาะสมของประเภทธุรกิจ

2. นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวของร้านค้ามีไว้เพื่อชี้แจงวิธีการเก็บ ใช้ เปิดเผย หรือจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า โดยนโยบายของทางร้านค้าจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation - GDPR)

นโยบายความเป็นส่วนตัวควรชี้แจงข้อมูลเหล่านี้:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้าสามารถเข้าถึงได้ (ตัวอย่างเช่น ชื่อ อีเมล โทรศัพท์)
 • วัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่ร้านค้าเก็บข้อมูล
 • ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล
 • ช่องทางการติดต่อร้านค้าในกรณีที่ลูกค้าต้องการลบหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลร้านค้าจัดเก็บ
 • บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่ร้านค้ารับมา ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
 • ข้อมูลและช่องทางสำหรับติดต่อร้านค้า

ตามกฏหมายแล้วร้านค้าจะไม่สามารถรับข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากเหตุผลอันควรและปราศจากมาตรการป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้

หากร้านค้ามีการรับเอาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือมีการติดตามการเข้าถึงบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (ตัวอย่างเช่น การใช้ Google analytics เป็นต้น) โปรดชี้แจงวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อรับการยินยอมจากลูกค้า หรือหากเป็นการติดตามการเข้าถึง ร้านค้าจะต้องมีตัวเลือกให้ลูกค้าสามารถยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้

บทความที่เกี่ยวข้อง:
- ขั้นตอนการปฏิเสธรายการเป็นอย่างไร?
- สาเหตุที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธรายการคืออะไร?

ไม่พบคำตอบที่คุณต้องการ?

เราใส่ใจและเต็มที่กับการให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยเล็กๆ น้อยๆ หรือเกิดปัญหาใดๆ จากการใช้งาน ติดต่อเราได้เสมอ

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว