อยู่ระหว่างการจัดทำบทความภาษาไทย

ให้เราช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?

What to do if the Opn SSO sign-in domain is blocked?

Last updated on 13 มีนาคม 2024

The new merchant dashboard features SSO functionality, providing a seamless and secure authentication experience.

Opn SSO brings you unique benefits:

  • Simplified Access: With Opn SSO, you can effortlessly access the Merchant Dashboard and all other Opn applications using a single set of credentials, making your login process a breeze.
  • Fortified Security: Opn SSO adds a layer of security, protecting your valuable data.
  • Efficiency: No need to remember multiple credentials. Log in quickly and accelerate your workflow.

Opn will roll out this SSO feature on [DATE].

The Opn SSO domain is at https://sso-idp.omise.co/

Note: The Opn SSO domain is not the domain to login to the dashboard. This is the domain that manages SSO and redirects you to the dashboard.

If your organization uses strict security policies, they may not have permitted the Opn SSO domain, effectively blocking you from accessing the dashboard.

To resolve this, please contact your organization's security team and ask them to whitelist this domain.

ไม่พบคำตอบที่คุณต้องการ?

เราใส่ใจและเต็มที่กับการให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยเล็กๆ น้อยๆ หรือเกิดปัญหาใดๆ จากการใช้งาน ติดต่อเราได้เสมอ

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว