You are currently viewing the Thailand site. To visit the International site, please click here.

บริการรับชำระเงินออนไลน์เพื่อร้านค้าโซเชียล

เปลี่ยนการแชทธรรมดาๆ ให้เป็นประสบการณ์การช้อปสุดประทับใจ คุยกันลงตัวแล้ว ก็ปิดการขายได้เลย ไม่ต้องส่งผู้ซื้อมาที่เว็บไซต์ให้ยุ่งยากอีก

ประสบการณ์ที่ดีกว่าในการรับชำระเงินออนไลน์

ไม่ว่าคุณและลูกค้าจะอยู่ห่างกันแค่ไหนก็สามารถซื้อ-ขายได้อย่างสะดวก และรับชำระเงินได้ง่ายๆ