อยู่ระหว่างการจัดทำบทความภาษาไทย
0 นาที

OmiseGO: Airdrop的更新

Omise

在OmiseGO,我们认为代币在尽可能广泛分布的情况下是最有用的。在无须许可的权益证明(PoS)网络中,特别是那些运行着非常有经济价值的去中心化交易所网络(它们支持交易加密货币和现实世界的资金),分布广泛对网络安全性也至关重要。遗憾的是,并不是每个人都有时间,机会和必要的技术能力去参与代币产生的最早时刻。那么,一个已经产生的代币如何能被更多的人所知、所用呢?

OMG已经从发行总额(见发售文件)中预留了5%,准备通过自动空投的方式进行分配。 也就是说,很快(将很快宣布),在以太坊区块链上,最近的区块高度(很快宣布)上持有余额超过0.1 ETH的用户,将收到与其所持ETH对应数量的OMG(5%的一部分)

代币销售确实从ETH中获得了重大价值,往往却(但不总是)并没有带来太多的回报; 许多项目很明显具有这个问题。而OmiseGO由于其独特的经济构建,并没有这一问题,尽管如此,我们也希望强调与整个以太坊社区一致的激励因素。

纵观我们和以太坊的历史,我们尽全力同时采取慷慨和保守的做法。这种做法对我们来说很管用,但它并非适合每个人。我们承认,很多想要参与我们项目的人,由于某种原因并没有参与成功。

尽管如此,我们相信,向几十万用户介绍成为PoS验证程器的可能性最终会使这个网络更加强大,我们希望未来它会使人们对OmiseGO及其底层机制(作为一种对于以太坊来说在区块链扩容及互操作性方面的新型并且免费的构建)产生兴趣。

关于Airdrop的详情,请您耐心等待。

感谢您的关注。

OmiseGO团队

บทความอื่นๆ

3 นาที

2022 in review — a year of financial and strategic growth

1 นาที

Free transfers to SMBC accounts

6 นาที

Businesses should go omnichannel in 2022. Here's why

5 นาที

Everything personalized: upcoming customer experience trends of 2022

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากโอมิเซะ
ขอบคุณ!

ขอบคุณที่ลงทะเบียนกับโอมิเซะ

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว