1 นาที

โอมิเซะขอต้อนรับ คุณอิศราดร หะริณสุต ในตำแหน่งซีอีโอของโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์)

Omise


ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2562 เป็นต้นไป คุณอิศราดร หะริณสุต จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโอมิเซะ (เพย์เมนต์เกตเวย์) คุณอิศราดรจะคงเป็นกำลังหลักที่จะช่วยพัฒนาระบบการชำระเงินของเราให้มีคุณภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาผสานกับระบบการรับชำระเงิน โอมิเซะมีความประสงค์ที่จะยกระดับการบริการรับชำระเงินให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำในด้านการเงินระดับภูมิภาคและเป็นตัวแปรสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัลในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

คุณอิศราดรและทีมงานอยากกล่าวขอบคุณร้านค้าที่ได้ร่วมงานและไว้วางใจในบริการของเราตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทจนถึงปัจจุบัน แรงสนับสนุนของร้านค้าที่ใช้บริการของเรานั้นคือแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งความต้องการของธุรกิจต่างๆ คือแรงบันดาลใจให้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการรับชำระเงินให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น

บทความอื่นๆ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากโอมิเซะ
ขอบคุณ!

ขอบคุณที่ลงทะเบียนกับโอมิเซะ