3 นาที

การบันทึกและดึงข้อมูล metadata จากระบบของโอมิเซะ

Omise

Cover Photo

ฟังก์ชันหลักของ metadata คือเป็นตัวเชื่อมระหว่างระบบหลังบ้านของร้านค้ากับระบบของโอมิเซะ ช่วยให้ร้านค้าสามารถบันทึกข้อมูลเฉพาะของรายการธุรกรรมที่นอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานซึ่งระบบของโอมิเซะมีการจัดเก็บเอาไว้อยู่แล้ว ข้อมูลที่มีการบันทึกเพิ่มนี้ สามารถนำไปปรับใช้เพื่อช่วยให้ทีมงานหลังบ้านของร้านค้าทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย metadata สามารถเลือกเก็บไว้กับรายการธุรกรรมดังต่อไปนี้ รายการรับชำระเงิน, รายการโอนเงิน, รายการคืนเงิน หรือ รายการที่เป็นการปฏิเสธรายการ ก็ได้

เราขอยกตัวอย่างการใช้งานจริง เช่น ร้านค้านำไปใช้เพื่อการอ้างอิงระหว่างทีมงานภายในองค์กร หรือทีมบัญชีใช้เพื่อการกระทบยอด (reconcile) ในภายหลัง เป็นต้น เราได้อธิบายถึงคุณสมบัติการทำงานของ metadata รวมถึงตัวอย่างการนำไปใช้จริงอื่นๆ ไว้ที่บทความนี้

การเข้าถึงข้อมูล metadata ที่มีการบันทึกไว้ สามารถเรียกดูและนำไปใช้ต่อได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ คือร้านค้าสามารถเรียกดูทีละรายการจากเมนูรายละเอียดรายการบนแดชบอร์ด หรือจะเลือกดึงข้อมูลออกมาเป็นไฟล์รายงาน (สามารถดึงเป็นไฟล์รูปแบบ CSV, JSON หรือ XLSX) เพื่อใช้งานแบบออฟไลน์ก็ได้

เราสามารถเข้าถึงข้อมูลที่บันทึกไว้ได้จากบนแดชบอร์ด โดยกดเข้าไปดูที่รายละเอียดของรายการรับชำระเงินที่ต้องการ

API response

Metadata

การระบุ field ที่ต้องการในไฟล์รายงาน

ในการดึงข้อมูลออกจากระบบสามารถเลือกระบุเฉพาะข้อมูลที่ต้องการได้ โดยทำการตั้งค่าจากแดชบอร์ดที่เมนูตั้งค่า

Settings menu

การตั้งค่าข้อมูลที่ต้องการ

จากนั้นให้เพิ่ม field ทั้งหมดที่ต้องการให้แสดงในรายงาน ตัวอย่างเช่น การเพิ่ม order_ID ลงในรายงานของรายการรับชำระเงิน เมื่อระบุ field ทั้งหมดที่ต้องการแล้ว คลิกที่อัพเดตการตั้งค่า เพื่อยืนยัน

สำคัญมากๆ คือจะต้องระบุ field ของ metadata ให้ตรงกับ field ที่ใช้เมื่อบันทึกข้อมูลในตอนแรก (อย่าลืมตรวจสอบการสะกดและอักขระพิเศษที่ใช้ให้ถูกต้องด้วย) หาก field ไม่ตรงกัน คอลัมน์ในรายงานจะถูกเว้นว่างเอาไว้

Add field

ระบุ field ที่ต้องการ

วิธีการดึงข้อมูล metadata

การดึงข้อมูล metadata สามารถเลือกไฟล์รายงานได้ 3 รูปแบบคือ CSV, JSON และ XLSX
สามารถดึงข้อมูลโดยไปที่เมนู รายการรับชำระ ที่แดชบอร์ด

View details on dashboard

ข้อมูลรายการรับชำระที่แสดงบนแดชบอร์ด

การดึงไฟล์ในรูปแบบ CSV และ XLSX จะปรากฏข้อมูล metadata ตามที่ได้ตั้งค่าไว้ โดยข้อมูลจะแสดงในคอลัมน์ฝั่งขวาของรายงาน ส่วนการดึงไฟล์ JSON จะปรากฏข้อมูล metadata ที่ได้จัดเก็บไว้กับ object นั้นๆ ทั้งหมด

Sample of exported file

ตัวอย่างไฟล์ที่ดาวน์โหลด

บทความที่เกี่ยวข้อง:

บทความอื่นๆ

ลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารดีๆ จากโอมิเซะ
ขอบคุณ!

ขอบคุณที่ลงทะเบียนกับโอมิเซะ

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว