ให้เราช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?

ต้องการเปิดโหมดใช้งานจริงทำอย่างไร?

Last updated on 07 กุมภาพันธ์ 2022

โดยพื้นฐานแล้วเมื่อได้ทำการสร้างบัญชีผู้ใช้โอมิเซะ ท่านจะมีบัญชีในโหมดทดสอบ (test dashboard) เพื่อใช้ทดสอบการทำงานระบบรับชำระเงินแบบเสมือนจริงของเราได้เลย (หากยังไม่มี สามารถสมัครได้ ที่นี่) และเมื่อพร้อมเปิดโหมดใช้งานจริง (live account) เพื่อเริ่มรับชำระเงินจากลูกค้าแล้ว ท่านจะต้องส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติเปิดการใช้งาน

enable live account

สิ่งที่ต้องเตรียม:

 • บัญชีผู้ใช้โอมิเซะที่มีอีเมลซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว (อ่านคู่มือการสมัคร)
 • เว็บไซต์ร้านค้าที่เสร็จสมบูรณ์และสามารถเข้าชมได้
 • เว็บไซต์ของร้านค้าจะต้องชี้แจงนโยบายการคืนเงิน (refund) ไว้อย่างชัดเจนที่ใดที่หนึ่ง: term and condition แบบที่ 1: มีปุ่ม “คลิกเพื่อยอมรับ” หรือปุ่มอื่นๆ เพื่อให้ผู้ถือบัตรกดยืนยันว่ารับทราบข้อมูล ในหน้าก่อนขั้นตอนเช็คเอาท์
  แบบที่ 2: แสดงใกล้กันกับปุ่ม “ยืนยัน” หรือ ปุ่ม “คลิกเพื่อยอมรับ” ในหน้าเช็คเอาท์
  หมายเหตุ: คำชี้แจงจะต้องไม่เป็นลิงก์ที่ redirect ผู้ใช้ไปยังหน้าอื่น
 • เอกสารตามคำแนะนำด้านล่างสำหรับอัปโหลด ในรูปแบบไฟล์ PDF JPG หรือ PNG

เอกสารสำหรับบัญชีประเภทนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (DBD) มีอายุไม่เกิน 60 วัน
 • แบบ บอจ. 3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง
 • แบบ บอจ. 5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

  • สำเนาบัตรประชาชนผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป (สำหรับชาวต่างชาติ ใช้พาสปอร์ต)
 • ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 (ถ้ามี)

 • สำเนาบัตรประชาชนคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 • สำหรับชาวต่างชาติ ใช้พาสปอร์ต ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย และหลักฐานยืนยันที่อยู่:

  • ทะเบียนบ้าน ท.ร. 13 (เล่มสีเหลือง) หรือ
  • ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต หรือใบแจ้งยอดสาธารณูปโภค ซึ่งระบุชื่อและที่อยู่ปัจจุบัน
 • หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้เชื่อมกับบัญชีโอมิเซะเพื่อรับเงินโอนเข้า โดยบัญชีจะต้องเป็นของธนาคารในประเทศไทย และชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อที่ระบุบนหนังสือรับรองบริษัท

 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (อาจจำเป็นต้องใช้ในบางกรณี)

สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อ (ไม่ใช่ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์) โดยคณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตราสำคัญของบริษัท

อาจมีเอกสารเพิ่มเติมตามประเภทธุรกิจ เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารสำหรับบัญชีประเภทบุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรงพร้อมบัตรประชาชนที่เห็นใบหน้าชัดเจน ไม่สวมหน้ากาก แว่น หรือหมวก และแสดงข้อมูลบนบัตรประชาชนชัดเจนโดยไม่มีแสงสะท้อน
 • หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้เชื่อมกับบัญชีโอมิเซะเพื่อรับเงินโอนเข้า โดยบัญชีจะต้องเป็นของธนาคารในประเทศไทย และชื่อบัญชีจะต้องตรงกับชื่อบนบัตรประชาชน
 • รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (อาจจำเป็นต้องใช้ในบางกรณี)

สำเนาเอกสารทั้งหมดต้องลงลายมือชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

ขั้นตอน

enable live account

 • เข้าสู่ระบบแล้วคลิกที่ โหมดใช้งานจริง
 • ระบบจะพาไปยังหน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์เอกสาร

สามารถอัปโหลดเอกสารบางส่วนและกลับมาแก้ไขใบสมัครในภายหลังได้ โดยทำการ "บันทึกใบสมัครฉบับร่าง" ไว้ก่อน ทีมงานจะเริ่มต้นพิจารณาอนุมัติบัญชีผู้ใช้ของท่าน เมื่อท่านได้อัปโหลดเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด กรอกข้อมูลครบถ้วน และกด "ส่งใบสมัคร" แล้วเท่านั้น

เมื่อส่งใบสมัครแล้วทีมงานของเราจะติดต่อกลับใน 15 วันทำการ หรือในกรณีที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือเอกสารไม่สมบูรณ์

วิดิโอที่เกี่ยวข้อง:

ไม่พบคำตอบที่คุณต้องการ?

เราใส่ใจและเต็มที่กับการให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยเล็กๆ น้อยๆ หรือเกิดปัญหาใดๆ จากการใช้งาน ติดต่อเราได้เสมอ

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว