Shopify

การเริ่มต้นใช้งาน

ระบบรับชำระเงินโอมิเซะรองรับการทำงานกับร้านค้าที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม Shopify ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเริ่มต้นรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/เดบิตได้ในเวลาอันรวดเร็ว และไม่ต้องอาศัยความสามารถด้านการเขียนโปรแกรมขั้นสูงเพื่อเชื่อมต่อกับระบบ

สกุลเงินที่รองรับ

 • ร้านค้าที่ลงทะเบียนใช้งานกับโอมิเซะในประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์สามารถรับชำระเงินจากผู้ซื้อในสกุลเงินท้องถิ่นของท่าน
 • สำหรับร้านค้าที่ลงทะเบียนใช้งานกับโอมิเซะในประเทศไทย จะสามารถรับชำระเงินเป็น THB, GBP, USD, SGD และ EUR โดยระบบจะทำการสรุปยอดเงินเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (บาท) สำหรับร้านค้าที่ต้องการรับชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ให้ตั้งค่าสกุลเงินที่ต้องการในเมนูตั้งค่าบนระบบ Shopify และติดต่อทีมงานโอมิเซะเพื่อขอเปิดใช้สกุลเงินต่างประเทศ

หมายเหตุ:

โดยพื้นฐานแล้ว Shopify จะอนุญาตให้ร้านค้าตั้งค่าสกุลเงินรับชำระได้เพียง 1 สกุลเงินเท่านั้น สำหรับร้านค้าที่ต้องการเปิดรับชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศมากกว่า 1 สกุลเงิน และเลือกที่จะติดตั้ง extension อื่นๆ เพื่อรองรับการทำงานในส่วนนี้เพิ่ม กรุณาทำการทดสอบระบบก่อนเริ่มนำไปใช้งานจริง เพื่อให้แน่ใจว่า extension ที่ติดตั้งสามารถใช้งานร่วมกันได้

วิธีการติดตั้ง

ลงชื่อเข้าใช้งานแดชบอร์ดโอมิเซะเพื่อเริ่มต้นการติดตั้งและเปิดใช้งานระบบรับชำระเงินบนร้านค้า Shopify ของท่าน

 1. จากเมนูทางด้านซ้าย ในหัวข้อ Integrations เลือกที่ Third Party Integrations จะพบกับ Shopify ให้คลิกที่ Enable เพื่อเปิดใช้งาน Omise-Shopify Installation Instruction 02

 2. เมื่อทำการเปิดใช้งานแล้วจะปรากฏ key 2 ตัว คือ Account ID และ Secret Key ซึ่งมีหน้าที่เชื่อมระบบของโอมิเซะเข้ากับระบบของร้านค้า Shopify ซึ่งจะนำไปใช้ในขั้นตอนการติดตั้ง
  เลือกที่ Go to Shopify settings เพื่อทำการติดตั้ง
  Omise-Shopify Installation Instruction 03

 3. ระบบจะเปิดหน้าต่าง Payment Provider Installation ของ Shopify ขึ้นใหม่ ให้คลิกที่ Install payment provider Omise-Shopify Installation Instruction 04

 4. ระบบจะส่งท่านไปที่หน้า Payment Providers ของ Shopify เพื่อกรอก Account ID และ Secret Key โดยใช้ key จากบัญชีโอมิเซะ (จากคำแนะนำข้อที่ 2) เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ Activate. Omise-Shopify Installation Instruction 05

 5. การติดตั้งสำเร็จ! Omise-Shopify Installation Instruction 06

 6. สามารถกำหนดวิธีการตัดวงเงินได้ตามต้องการในหน้า Payment Provider บนระบบของ Shopify โดยสามารถเลือก ตัดวงเงินด้วยตนเอง หรือให้ระบบ ตัดวงเงินอัตโนมัติ

การสร้างรายการรับชำระเงิน

เมื่อได้ทำการติดตั้งโอมิเซะเข้ากับร้านค้าแล้ว จะปรากฏช่องทางการชำระเงินผ่านระบบของโอมิเซะที่หน้าเช็คเอาท์ของร้านค้า

Omise-Shopify Create Charges 01

 1. ในการชำระเงินผ่านโอมิเซะ ผู้ซื้อจะเลือกที่โอมิเซะ และคลิกที่ Complete order

 2. ระบบจะส่งผู้ซื้อไปยังหน้าต่างรับชำระเงินใหม่ ซึ่งจะปรากฏแบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลบัตร Omise-Shopify Create Charges 02

 3. กรอกรายละเอียด และคลิกที่ Pay เพื่อทำรายการ

 4. หากรายการสำเร็จ ระบบของเราจะส่งผู้ซื้อกลับไปยังหน้าเว็บไซต์ของ Shopify โดยแสดงข้อความขอบคุณที่ใช้บริการพร้อมรายละเอียดคำสั่งซื้อ (ตามภาพประกอบ) Omise-Shopify Create Charges 03

 5. หากรายการไม่สำเร็จ ระบบของเราจะส่งผู้ซื้อกลับไปยังหน้าชำระเงินที่เว็บไซต์ Shopify และจะแสดงข้อความแจ้งสาเหตุของข้อขัดข้อง Omise-Shopify Create Charges 04