การค้นหาและตัวกรองข้อมูล

Search API มี query และ filter ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ในการค้นหาข้อมูลต่างกัน query จะแสดงผลการค้นหาวงกว้าง (จำกัดอยู่ในขอบเขตการค้นหา) โดยจะมีคำค้นรวมอยู่ด้วยเสมอ ส่วน filters จะแสดงผลลัพธ์แบบเจาะจง โดยผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการสืบค้นที่ตั้งไว้

ขอบเขตการค้นหา: รายการ Charge

Query

คำค้นที่ระบุจะถูกค้นหาจาก field เหล่านี้ โดยละเว้น field name ไว้

Field Description
id ID of the charge object. E.g. chrg_235k46kl6ljl
card_brand brand of the card attached to that charge. E.g. Visa, MasterCard or JCB
card_id ID of the card attached to that charge. E.g. card_235k46kl6ljl
card_name name of the card attached to that charge.
currency a currency made in the charge. E.g. thb or jpy
customer_description a description of the customer attached to the charge.
customer_email an e-mail of the customer attached to the charge.
customer_id ID of the customer attached to the charge. E.g. cust_235k46kl6ljl
description a charge's description

Filters

คำค้นจะต้องระบุ key และ value ไว้

Key Value
amount an amount charged in normal currency unit E.g. THB 1,000 is 1000
authorized if the charge is authorized or not. E.g. true or false
capture if the charge is auto-captured or not. E.g. true or false
captured if the charge has been captured or not. E.g. true or false
card_last_digits last 4 digits of the card attached to the charge
created (optional, default: 1970-01-01T00:00:00Z, format: iso8601) The UTC date and time limiting the beginning of returned records. E.g.: 2014-10-20T00:00:00Z
customer_present if the charge has customer attached. E.g. true or false
failure_code a charge's failure_code when it failed to create
failure_message a charge's failure_message when it failed to create
refunded if the charge has been refunded. E.g. true or false
refund_amount refund amount attached to the charge. E.g. THB 500 is 500
reversed if the charge has been reversed. E.g. true or false
status charge's status. E.g. successful, pending, reversed or failed

ขอบเขตการค้นหา: การปฏิเสธรายการ (Dispute)

Query

คำค้นที่ระบุจะถูกค้นหาจาก field เหล่านี้ โดยละเว้น field name ไว้

Field Description
id ID of the dispute object. E.g. dspt_235k46kl6ljl
card_id card id attached to the dispute
card_name card name attached to the dispute
message dispute message

Filters

คำค้นจะต้องระบุ key และ value ไว้

Key Value
card_last_digits last 4 digits of the card attached to the dispute
created (optional, default: 1970-01-01T00:00:00Z, format: iso8601) The UTC date and time limiting the beginning of returned records. E.g.: 2014-10-20T00:00:00Z
status dispute status E.g. open, pending, won or lost

ขอบเขตการค้นหา: ผู้รับเงิน (Recipient)

Query

คำค้นที่ระบุจะถูกค้นหาจาก field เหล่านี้ โดยละเว้น field name ไว้

Field Description
id ID of the recipient object. E.g. recp_235k46kl6ljl
description a recipient's description.
email a recipient's e-mail.
name a recipient's name.
failure_code a failure_code that returns when merchant failed to verify a recipient

Filters

คำค้นจะต้องระบุ key และ value ไว้

Key Value
kind type of the recipient E.g. individual or corporation

ขอบเขตการค้นหา: ลูกค้า (Customer)

Query

คำค้นที่ระบุจะถูกค้นหาจาก field เหล่านี้ โดยละเว้น field name ไว้

Field Description
id ID of the customer object. E.g. cust_235k46kl6ljl
description a customer's description.
email a customer's e-mail.

Filters

คำค้นจะต้องระบุ key และ value ไว้

Key Value
created (optional, default: 1970-01-01T00:00:00Z, format: iso8601) The UTC date and time limiting the beginning of returned records. E.g.: 2014-10-20T00:00:00Z