คืนเงิน

refund flow

การคืนเงิน หรือการ refund จะเกิดขึ้นในกรณีที่มีการคืนสินค้าหรือลูกค้าตัดสินใจยกเลิกคำสั่งซื้อ เพื่อความสะดวกสบายของร้านค้าเราให้ดำเนินการได้ทันทีจากบน dashboard

สร้างรายการคืนเงิน

คุณสมบัติของรายการที่ร้านค้าสามารถคืนเงินได้:

  • รายการไม่ได้ถูกปฏิเสธจากผู้ถือบัตร
  • รายการยังไม่ได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน
  • รายการได้ถูก capture แล้ว
  • รายการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
  • ยังไม่มีการคืนเงินเกิน 15 ครั้ง (กำหนดให้คืนเงินได้ไม่เกิน 15 ครั้ง/รายการ)

ขั้นตอนง่ายๆ เพียงลงชื่อเข้าใช้งานใน dashboard และเลือกรายการที่ต้องการคืนเงิน หากรายการไม่ขัดต่อข้อกำหนดที่ชี้แจงไว้ข้างต้นจะปรากฏปุ่ม คืนเงิน ดังภาพประกอบนี้

Refund button

ร้านค้าสามารถเลือกคืนเงินเต็มจำนวนหรือจะคืนเพียงบางส่วนก็ได้

Refund creation ขั้นตอนมีเท่านี้เอง!