คู่มือการใช้งานฉบับเร่งรัด

เราตั้งใจเขียนคำอธิบายฉบับเร่งรัดนี้ขึ้น เพื่อให้คุณเห็นว่ามันง่ายและรวดเร็วแค่ไหนที่จะเริ่มต้นรับชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณด้วยบริการจากเรา

ลงชื่อเข้าใช้งานในหน้า dashboard แล้วไปรับ API keys ได้เลย

export OMISE_KEY_PUBLIC=<Public key>
export OMISE_KEY_SECRET=<Secret key>

กรอกรายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิตลงไปเพื่อสร้าง Token แล้วเริ่มรับชำระได้เลย!

token_id=$(curl https://vault.omise.co/tokens \
 -X POST \
 -u "$OMISE_KEY_PUBLIC": \
 -d "card[name]=JOHN DOE" \
 -d "card[city]=Bangkok" \
 -d "card[postal_code]=10320" \
 -d "card[number]=4242424242424242" \
 -d "card[expiration_month]=2" \
 -d "card[expiration_year]=2019" \
 | jq ".id" \
 | sed 's/"//g') \
 && curl https://api.omise.co/charges \
 -X POST \
 -u "$OMISE_KEY_SECRET": \
 -d "description=Charge for order 3947" \
 -d "amount=99" \
 -d "currency=thb" \
 -d "card=$token_id"

หมายเหตุ: อาจ brew install jq สำหรับระบบปฏิบัติการ OSX หรือเลือกดาวน์โหลด/ติดตั้งจาก github สำหรับระบบปฏิบัติการ OS อื่นๆ

เรียบร้อย!