สกุลเงินต่างประเทศ

ร้านค้าสามารถรับชำระเงินจากผู้ซื้อผ่านบัตรเครดิตเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 6 สกุลเงิน ได้แก่ THB (บาทไทย), USD (ดอลลาร์สหรัฐ), EUR (ยูโร), GBP (ปอนด์สเตอร์ลิง), JPY (เยน) และ SGD (ดอลลาร์สิงคโปร์)

ร้านค้าสามารถระบุสกุลเงินที่ต้องการรับชำระจากผู้ถือบัตรในขณะสร้างรายการรับชำระเงินได้เลย โอมิเซะจะทำการแปลงสกุลเงินต่างประเทศให้เป็นสกุลเงินท้องถิ่นของทางร้านก่อนทำการสรุปยอดเข้าบัญชี

โอมิเซะยังได้เตรียม API อื่นๆ ไว้ เพื่อให้การเชื่อมต่อคุณสมบัติการทำงานนี้เข้ากับร้านค้าของท่านเป็นไปได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ธนาคารผู้ออกบัตร อาจ มีการคิดค่าธรรมเนียมการการชำระเงินเป็นสกุลต่างประเทศกับผู้ถือบัตรเพิ่มเติม แม้ผู้ถือบัตรจะเลือกชำระเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของตนเองก็ตาม

รายละเอียดถัดไปนี้จะอธิบายวิธีการติดตั้งรวมไปถึงขอบเขตการให้บริการสำคัญๆ ทั้งหมดที่ท่านควรทราบ

การสร้างรายการรับชำระเงิน

การสร้างรายการรับชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศจะคล้ายกันกับการสร้างรายการรับชำระเงินแบบปกติ เพียงแต่ให้ร้านค้าเปลี่ยนค่า currency เป็นสกุลเงินที่ต้องการ

สามารถตรวจสอบสกุลเงินที่บัญชีผู้ใช้ของท่านรองรับได้ โดยเรียกจาก Capability API สกุลเงินทั้งหมดจะแสดงอยู่ที่ currencies ในหัวข้อ credit_card

ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการคำนวณยอดของรายการ (ในช่วงระยะเวลา 10 นาที) สามารถเรียกดูได้จาก Forex API ยอดสูงสุดและต่ำสุดที่สามารถสร้างรายการรับชำระเงินได้จะแตกต่างกัน เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

คำสั่งสร้างรายการรรับชำระเงิน (charge request)

ตัวอย่างด้านล่างเป็นการสร้างรายการรับชำระเงินมูลค่า 1000 USD:

curl https://api.omise.co/charges \
 -X POST \
 -u skey_test_57rlyvu8iyjhu1gx6b2: \
 -d "amount=100000" \
 -d "currency=usd" \
 -d "card=tokn_test_5eihqwlbykc5xp7lkeo"

ข้อมูลที่ตอบกลับ (charge response)

ตัวอย่างข้อมูล JSON ที่ตอบกลับ

{
  "object": "charge",
  "id": "chrg_test_5eihqy40lburr9pwj3p",
  "livemode": false,
  "location": "/charges/chrg_test_5eihqy40lburr9pwj3p",
  "amount": 100000,
  "currency": "usd",
  "funding_amount": 3328532,
  "funding_currency": "thb",
  "transaction": "trxn_test_5eihqy6cn0q7ylicbyz",
  ...
}

ข้อมูล funding_amount จะแสดงยอดที่ได้มีการแปลงเป็น funding_currency หรือสกุลเงินท้องถิ่นของร้านค้าแล้ว

ผลลัพธ์รายการ (transaction response)

รายการรับชำระเงินจะสรุปยอดเข้าบัญชีโอมิเซะเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของร้านค้าเสมอ หากเรียกดูจาก transaction API ยกตัวอย่าง (trxn_test_5e95tvtbghmpc8vz5jz) จากรายการด้านบน จะพบข้อมูลเป็นยอดหลังหักค่าบริการ (หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ถ้ามี) ในสกุลเงินท้องถิ่นของร้านค้า:

{
  "object": "transaction",
  "id": "trxn_test_5eihqy6cn0q7ylicbyz",
  "location": "/transactions/trxn_test_5eihqy6cn0q7ylicbyz",
  "type": "credit",
  "amount": 3198537,
  "currency": "thb",
  ...
}

แดชบอร์ด

ตัวอย่างรายการที่แสดงบนแดชบอร์ด:

Multi currency charge

การคืนเงิน

ร้านค้าสามารถทำการคืนเงินแบบเต็มจำนวนหรือเพียงบางส่วนของยอดชำระทั้งหมด โดยสามารถเลือกดำเนินการผ่าน refund API หรือผ่านแดชบอร์ด

หมายเหตุ: การคืนเงินผ่าน API ในรายการที่เป็นการรับชำระในสกุลเงินต่างประเทศ จำนวนที่แสดงใน amount parameter จะถือเป็นสกุลเงินเดียวกันกับตอนที่มีการรับชำระจากผู้ถือบัตร

curl https://api.omise.co/charges/chrg_test_4ype2jynk2len88i4er/refunds \
 -X POST \
 -u skey_test_4ypcvnwzy9ob6gs89pn: \
 -d "amount=10000"

ขอบเขตการให้บริการ

การรับชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศรองรับเฉพาะร้านค้าที่ลงทะเบียนใช้งานกับโอมิเซะในประเทศไทยเท่านั้น ทางทีมกำลังเร่งพัฒนาระบบเพื่อขยายบริการนี้แก่ร้านค้าโอมิเซะในประเทศอื่นๆ

การรับชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ สามารถใช้กับบัตรเครดิตและบัตรเดบิต (วีซ่าและมาสเตอร์การ์ดเท่านั้น) ช่องทางการรับชำระเงินอื่นๆ เช่น อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งและอาลีเพย์ สามารถรับชำระเงินได้ในสกุลเงินท้องถิ่นของร้านค้าเท่านั้น

การเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

สำหรับร้านค้าที่อยู่ในโหมดใช้งานจริงอยู่แล้วและมีความประสงค์จะเปิดรับชำระเงินจากผู้ถือบัตรเป็นสกุลเงินต่างประเทศ กรุณาส่งอีเมล์ถึงเราที่ support@omise.co