สกุลเงินต่างประเทศ [Beta]

ร้านค้าสามารถรับชำระเงินจากผู้ซื้อเป็นสกุลเงินต่างประเทศ 5 สกุลเงิน ได้แก่ USD, EUR, GBP, JPY และ SGD

โดยให้ระบุสกุลเงินที่ต้องการรับชำระจากผู้ถือบัตรในขณะสร้างรายการรับชำระเงิน ระบบจะทำการแปลงสกุลเงินให้เป็นสกุลเงินท้องถิ่นของร้านค้าก่อนสรุปยอดเข้าบัญชี

การรับชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ สามารถใช้กับบัตรเครดิต และบัตรเดบิต ของ Visa และ Mastercard เท่านั้น ช่องทางการรับชำระเงินอื่น ๆ เช่น อินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง และอาลีเพย์จะสามารถรับชำระเงินได้เฉพาะสกุลเงินท้องถิ่นของร้านค้า

- ในเบื้องต้น การรับชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศจะรองรับเฉพาะร้านค้าที่ลงทะเบียนใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น

- สำหรับร้านค้าที่อยู่ในโหมดใช้งานจริงอยู่แล้ว และมีความประสงค์จะเปิดใช้งาน กรุณาส่งอีเมล์ถึงทีมงานของเราที่support@omise.co

การสร้างรายการรับชำระเงิน

การสร้างรายการรับชำระเงินในสกุลเงินต่างประเทศ จะคล้ายกับการสร้างรายการรับชำระเงินปกติ ให้เปลี่ยน currency เป็นสกุลเงินที่ต้องการ ทั้งนี้ยอดสูงสุดและต่ำสุดที่สามารถสร้างรายการได้จะแตกต่างกันเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ตัวอย่างแสดงการสร้างรายการรับชำระเงินจำนวน USD 1000

curl https://api.omise.co/charges \
 -X POST \
 -u skey_test_57rlyvu8iyjhu1gx6b2: \
 -d "amount=100000" \
 -d "currency=usd" \
 -d "card=tokn_test_57xgy58cbjc9abjqrkv"

ตัวอย่างข้อมูล JSON ที่ตอบกลับ

{
 "object": "charge",
 "id": "chrg_test_57xgyfoqifozt7lxqz3",
 "livemode": false,
 "location": "/charges/chrg_test_57xgyfoqifozt7lxqz3",
 "amount": 100000,
 "currency": "usd",
 "description": null,
 "status": "successful",
 "capture": true,
 "authorized": true,
 "reversed": false,
 "paid": true,
 "transaction": "trxn_test_57xgyfrmums9b84icvj",
 "source_of_fund": "card",
 "refunded": 0,
 "refunds": {
  "object": "list",
  "from": "1970-01-01T07:00:00+07:00",
  "to": "2017-05-11T10:35:41+07:00",
  "offset": 0,
  "limit": 20,
  "total": 0,
  "order": null,
  "location": "/charges/chrg_test_57xgyfoqifozt7lxqz3/refunds",
  "data": []
 },
 "return_uri": null,
 "offsite": null,
 "offline": null,
 "reference": null,
 "authorize_uri": null,
 "failure_code": null,
 "failure_message": null,
 "card": null,
 "customer": null,
 "ip": null,
 "dispute": null,
 "created": "2017-05-11T03:35:40Z"
}

ตัวอย่างข้อมูล JSON ที่ตอบกลับจาก Transaction API

{
 "object": "transaction",
 "id": "trxn_test_57xgyfrmums9b84icvj",
 "location": "/transactions/trxn_test_57xgyfrmums9b84icvj",
 "type": "credit",
 "amount": 3198537,
 "currency": "thb",
 "transferable": "2017-05-11T03:35:41Z",
 "source": "chrg_test_57xgyfoqifozt7lxqz3",
 "created": "2017-05-11T03:35:41Z"
}

ยอดเงินที่ร้านค้าได้รับชำระจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของร้านค้าโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างด้านล่างแสดงรายการที่จะปรากฏบน dashboard

Multi currency charge

การคืนเงิน

ขั้นตอนการคืนเงินจะเหมือนกับการคืนเงินในรายการรับชำระเงินปกติ คือสามารถเลือกคืนเงินเพียงบางส่วน หรือคืนเต็มจำนวน โดยส่งคำสั่งผ่าน dashboard หรือ refund API