Magento

หัวข้อทั้งหมดในหน้านี้

รับชำระเงินผ่านโอมิเซะบนเว็บไซต์Magentoได้ง่ายๆ ไม่มีความชำนาญด้านการเขียนโค้ดก็สามารถทำเองได้

เวอร์ชันที่รองรับ

รองรับการใช้งานกับ Magento 2.1.18--2.4.2

Magento 1 กำลังจะยุติการให้บริการลงใน วันที่ 30 มิถุนายน 2563. เราแนะนำให้ร้านค้าอัปเกรดไปใช้งาน Magento 2 โดยเร็วที่สุด

ไม่พบเวอร์ชันที่ต้องการ? Magento? กรุณาส่งอีเมลถึงเรา

ช่องทางรับชำระเงินที่รองรับ

 • Alipay (Online)

 • Bill Payment

 • Credit and Debit Cards

 • FPX

 • Installments

 • Internet Banking

 • Konbini, Pay-easy, and Online Banking

 • Pay with Points

 • PayNow

 • PromptPay

 • TrueMoney Wallet

กำลังมองหาช่องทางรับชำระเงินที่ยังไม่รองรับบนปลั๊กอินนี้? กรุณาติดต่อทีมงานของเรา

วิธีติดตั้ง

ใช้ composer เพื่อทำการติดตั้ง

composer require omise/omise-magento

หากร้านค้ากำลังติดตั้ง module นี้ลงใน Magento ที่ใช้งานอยู่แล้ว อาจต้อง run command นี้หลังจากที่ run composer :

php bin/magento module:enable Omise_Payment --clear-static-content
php bin/magento setup:upgrade
php bin/magento setup:di:compile

การตั้งค่า

เชื่อมต่อกับบัญชีผู้ใช้โอมิเซะและเปิดใช้งานช่องทางรับชำระเงินที่ต้องการ เมื่อเรียบร้อยแล้ว ร้านค้าจะสามารถเริ่มต้นรับชำระเงินจากผู้ซื้อผ่านระบบโอมิเซะ

ในหน้าแอดมิน Magento ของร้านค้า:

 1. ไปที่ Stores > Configuration > Sales > Payment Methods
 2. ตัวเลือกในการตั้งค่าทั้งหมด จะอยู่ที่เมนู Omise
 3. ระบุ test และ live keys ลงไป และเปิดใช้งาน module

configuration

หมายเหตุ: หากเลือก Sandbox เป็น Yes ระบบจะดึงเอา test keys มาใช้งาน หากเลือก Sandbox เป็น No ระบบจะดึงเอา live keys มาใช้งาน

การเปิดใช้งาน 3DS

หากต้องการรับชำระเงินผ่าน 3DS (ระบบ 3-D Secure) กรุณาเปิดใช้บนปลั๊กอินในหน้า configuration ก่อนEnabling webhooks

Some payment methods (e.g. PayNow) require webhooks enabled in order to function. Copy the webhook endpoint provided on the settings page of omise-magento and paste in the endpoint section of the webhooks page of your Omise Dashboard.

การตั้งค่า

ปลั๊กอินนี้เป็น opensource สามารถเข้าไปที่ repository บน GitHub เพื่อเข้าดู source code และวิธีการส่ง pull request

ช่วยเหลือ

หากพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาติดต่อเรา

เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว