ผ่อนชำระ

ระบบผ่อนชำระช่วยแบ่งการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการออกเป็นงวดย่อยๆ โดยผู้ซื้อสามารถเลือกแบ่งชำระได้สูงสุด 36 เดือนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร โดยจะเป็นการแบ่งชำระยอดเท่าๆ กันทุกเดือน ส่วนร้านค้าจะได้รับเงินเต็มจำนวน กำหนดยอดขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อรายการ

บริการผ่อนชำระให้บริการเฉพาะร้านค้าที่ลงทะเบียนใช้งานโอมิเซะในประเทศไทยเท่านั้น

บัตรที่รองรับการผ่อนชำระ

บัตรเครดิต Source type ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน) installment_term ขั้นต่ำต่อเดือน (บาท)
ธนาคารกรุงศรี installment_bay 3, 4, 6, 9, 10 500
ธนาคารกรุงเทพ installment_bbl 4, 6, 8, 9, 10 500
กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ installment_first_choice 3, 4, 6, 9, 10, 12, 18, 24, 36 300
ธนาคารกสิกร installment_kbank 3, 4, 6, 10 300
ธนาคารกรุงไทย installment_ktc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 300

ขั้นตอนการชำระเงินผ่านระบบผ่อนชำระ

ในขั้นตอนการชำระเงิน ผู้ซื้อที่เลือกแบ่งชำระจะถูกส่งไปที่หน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของทางธนาคารเพื่อยืนยันยอดชำระและทำรายการ

installment 1

ผู้ซื้อเลือกที่ ผ่อนชำระ และถูกส่งไปยังหน้าเว็บไซต์ของธนาคารโดยอัตโนมัติ

nstallment 2

จำนวนเงิน และหมายเลขอ้างอิงต่างๆ ที่ปกติผู้ซื้อจะต้องกรอกเองนั้น ระบบของเราจะกรอกให้โดยอัตโนมัติทั้งหมด ผู้ซื้อเพียงตรวจทานข้อมูลก่อนยืนยันรายการเท่านั้น เมื่อทำรายการสำเร็จจะถูกส่งกลับมายังเว็บไซต์ของร้านค้าอีกครั้ง

การสร้างรายการรับชำระเงินโดยใช้ Payment Source

ในการสร้างรายการรับชำระเงินสำหรับรายการที่เป็นการผ่อนชำระ ร้านค้าจะต้องสร้าง source object โดยใช้ Source API

การตั้งค่าผู้รับภาระดอกเบี้ย

ก่อนที่จะสร้าง source object ร้านค้าจะต้องเลือกผู้รับภาระดอกเบี้ย โดยสามารถเลือกให้ผู้ซื้อเป็นผู้รับภาระดอกเบี้ยหรือร้านค้าจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบเองก็ได้ สามารถเข้าไปกำหนดการตั้งค่านี้ในแดชบอร์ด

Setting Zero Interest Installments

ตัวอย่างการสร้าง source ด้วย cURL

curl https://api.omise.co/sources \
-X POST \
-u pkey_test_511yxv4dtvyj3xvewee: \
-d "description=Installment Payment" \
-d "amount=500000" \
-d "currency=thb" \
-d "type=installment_kbank" \
-d "installment_terms=4"

*หมายเหตุ การสร้าง source object สามารถใช้ได้ทั้ง Secret Key และ Public Key

ตัวอย่าง JSON Response

จากนั้นจะได้รับผลลัพธ์เป็น source object ที่สมบูรณ์แล้วดังนี้

{
 "object": "source",
 "id": "src_test_5b6wvv9oq1wvola1zv4",
 "livemode": true,
 "location": "/sources/src_test_5b6wvv9oq1wvola1zv4",
 "type": "installment_kbank",
 "flow": "redirect",
 "amount": 500000,
 "currency": "thb",
 "installment_terms": "4",
 "absorption_type": "customer"
}

id ที่ได้รับตอบกลับจะถูกใช้ในการสร้างรายการรับชำระเงิน โดยในตัวอย่างนี้จะใช้ src_test_5b6wvv9oq1wvola1zv4 เป็น id ตัวอย่าง

การสร้างรายการรับชำระเงินแบบผ่อนชำระ

ตัวอย่างการสร้างรายการด้วย cURL

curl https://api.omise.co/charges \
-X POST \
-u skey_test_5945rfj11gmvd89as2a: \
-d "source=src_test_5bvkdbtqrp86tpvmvem" \
-d "description=Charge with source" \
-d "amount=500000" \
-d "currency=thb" \
-d "return_uri=https://merchant.website.com/"

return_uri - เป็น URI ของหน้าเว็บไซต์ของร้านค้าที่ผู้ซื้อจะถูกส่งกลับไป เมื่อทำการรับชำระเงินเรียบร้อย

นำผู้ซื้อไปยังหน้าผ่อนชำระของธนาคาร

ผลลัพธ์ของการสร้างการชำระเงินจะเป็นดังนี้

{
  "object": "charge",
  "id": "chrg_5axwhtzwhz5xro3qnvg",
  "livemode": true,
  "location": "/charges/chrg_5axwhtzwhz5xro3qnvg",
  "amount": 500000,
  "currency": "thb",
  "description": "test charge",
  "metadata": {},
  "status": "pending",
  "capture": true,
  "authorized": false,
  "reversed": false,
  "paid": false,
  "transaction": null,
  "refunded": 0,
  "return_uri": "https://omise.co",
  "reference": "ofsp_5axwhu0zwgp2ojwc47i",
  "authorize_uri": "http://pay.omise.co/offsites/ofsp_5axwhu0zwgp2ojwc47i/pay",  
  "source": {
    "object": "source",
    "id": "src_test_5b6wvv9oq1wvola1zv4",
    "type": "installment_kbank",
    "flow": "redirect",
    "amount": 500000,
    "currency": "thb"
  }
}

ร้านค้าจะต้องส่งผู้ซื้อไปยังหน้าเว็บไซต์ของธนาคาร ตาม authorize_uri เพื่อดำเนินการต่อ

หมายเหตุ: ในการทดสอบระบบให้คัดลอก URL ที่ได้รับตอบกลับจาก authorize_uri และวางลงในเบราว์เซอร์เพื่อใช้ในการทดสอบต่อ

การสร้างรายการรับชำระเงินโดยการเพิ่ม attribute source[type]

curl https://api.omise.co/charges \
-X POST \
-u skey_test_59rnqoboimgxvjk894d: \
-d "source[type]=installment_bay" \
-d "source[installment_terms]=4" \
-d "currency=thb" \
-d "amount=500000" \
-d "return_uri=https://merchant.website.com" \
-d "description=Charge with source object"

การอนุมัติ

Charge object ที่ถูกสร้างโดยการเรียกใช้ API ด้านบนนี้มี attribute authorize_uri ซึ่งคือ URI ของเว็บเพจธนาคารที่ร้านค้าควรให้ผู้ซื้อตรวจสอบและอนุมัติรายการ

ในโหมดทดสอบ ร้านค้าสามารถเข้า URI เพื่อเปลี่ยนสถานะรายการเป็น สำเร็จ หรือ ไม่สำเร็จ ได้ด้วยตนเอง

InstallmentPaymentsAuthorizeURITest

การตรวจสอบสถานะ

ตรวจสอบแบบอัตโนมัติโดยใช้ Webhooks

ร้านค้าสามารถใช้ Events API เพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีรายการสำเร็จ โดยใช้ Webhook API ซึ่งจะส่ง webhook ไปยัง URL ที่ระบุในแดชบอร์ดตามที่ได้ตั้งไว้ รายการจะแสดงเป็น charge.complete

Charge objects สามารถมีstatusรายการได้ดังนี้: failed, expired, pending, หรือ successful

หากสถานะรายการสำเร็จ ค่าของ authorized และ paid จะเป็น true

หากสถานะรายการเป็น failed หรือ expired ให้ตรวจสอบ failure_code และ failure_message ใน charge object ดังนี้

failure_code รายละเอียด
insufficient_balance ยอดเงินในบัญชีไม่เพียงพอสำหรับทำรายการ
payment_cancelled ผู้ซื้อยกเลิกการทำรายการ
timeout ผู้ซื้อไม่ได้ดำเนินการใดๆ ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ได้มีการสร้างรายการรับชำระเงินแล้ว
failed_processing รายการไม่สำเร็จด้วยเหตุผลอื่นๆ
bad_request สกุลเงินยังไม่รองรับ
bad_request type ยังไม่รองรับ
bad_request source ไม่ถูกต้อง
bad_request ไม่ได้ระบุ return_uri
not_found ไม่พบ source ที่ใช้ id ที่กำหนด

การตรวจสอบด้วยตนเอง

ร้านค้าสามารถตรวจสอบรายการด้วยตนเองโดยใช้ id ที่ได้อธิบายไว้ใน Charge API

นี่คือตัวอย่างการตรวจสอบโดยใช้ JSON filter tool jq

curl -s https://api.omise.co/charges/$CHARGE_ID \
 -u $OMISE_SECRET_KEY: | jq -M .status
"pending"

การคืนเงิน

สามารถตรวจสอบวิธีการคืนเงินรายการผ่อนชำระได้ที่ Refund API

หมายเหตุ: รายการผ่อนชำระสามารถทำการคืนเงินแบบเต็มจำนวนเท่านั้น ไม่สามารถคืนเงินบางส่วนได้

การเปิดรับรายการผ่อนชำระ

ร้านค้าจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมก่อนที่จะใช้ API ในการรับชำระรายการ

เวอร์ชัน API ต้องเป็นเวอร์ชัน 2017-11-02 ขึ้นไป ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดท API ได้ที่ API Versioning

แม้รายการรับชำระเงินผ่านระบบผ่อนชำระจะสามารถสร้างขึ้นโดยการเพิ่ม attribute source [type] ลงใน request ได้ แต่เราแนะนำให้สร้างรายการโดยใช้ payment source API

หมายเหตุ

- การรรับผ่อนชำระสินค้ารองรับเฉพาะร้านค้าที่ลงทะเบียนใช้งานโอมิเซะในประเทศไทยเท่านั้น

- สำหรับร้านค้าที่อยู่ในโหมดใช้งานจริงอยู่แล้ว กรุณาส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์ขอเปิดใช้งานผ่าน support@omise.co