ให้เราช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?

การค้นหาขั้นสูงใช้งานอย่างไร?

Last updated on 28 กุมภาพันธ์ 2019

การค้นหาขั้นสูง (advanced search) เป็นการตีกรอบผลการค้นหาข้อมูลให้แคบลงโดยการกำหนดขอบเขตของการค้นหา ตัวอย่างเช่น ค้นหาจากวันที่ทำรายการ หรือ ค้นหาจากชื่อบนบัตร เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการมากขึ้น

Advanced Search show case

การใช้งาน

เมื่อต้องการใช้การค้นหาขั้นสูงในการค้นข้อมูลให้ไปที่ การค้นหาขั้นสูง และเลือกตัวกรองข้อมูลที่ต้องการ

Advanced Search clicked

ตัวอย่างที่ 1

กรอกจำนวนเป็น 10000 จะได้ผลการค้นหาดังนี้

Advanced Search input amount

สามารถเพิ่มตัวกรองข้อมูลได้ โดยเลือกที่ เพิ่มตัวกรอง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เจาะจงมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างที่ 2

สามารถเลือกตัวกรองจาก ข้อเสนอแนะ ที่แถบด้านบนเพื่อค้นหาได้เช่นกัน เช่นเลือก ที่สำเร็จในวันนี้

Advanced Search successful today

จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

Advanced Search successful today result

ไม่พบคำตอบที่คุณต้องการ?

เราใส่ใจและเต็มที่กับการให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยเล็กๆ น้อยๆ หรือเกิดปัญหาใดๆ จากการใช้งาน ติดต่อเราได้เสมอ