ให้เราช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?

ผู้ถือบัตรปฏิเสธรายการ ทำอย่างไรดี?

Last updated on 07 มิถุนายน 2019

เมื่อผู้ถือบัตรปฏิเสธรายการใช้บัตรตามที่ปรากฏบนใบแจ้งค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต (statement) อาจตัดสินใจยื่นเรื่องปฏิเสธรายการต่อธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อขอคืนเงิน

เมื่อได้รับอีเมล์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการปฏิเสธรายการ ร้านค้าสามารถ:

ติดต่อผู้ถือบัตร
เราแนะนำให้ร้านค้าติดต่อหาผู้ถือบัตรทันที (ในกรณีที่สามารถติดต่อได้) เนื่องจากการปฏิเสธรายการมักเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ถือบัตร หากทั้ง 2 ฝ่ายสามารถเจรจาหาข้อยุติและผู้ถือบัตรยินดีติดต่อกับธนาคารเพื่อยกเลิกการปฏิเสธรายการได้ จะเป็นวิธียุติกรณีที่ง่ายและรวดเร็วที่สุด

นำส่งเอกสารหลักฐาน
ร้านค้าสามารถนำส่งเอกสารหลักฐานต่อธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อใช้ยืนยันความถูกต้องของรายการ

ยอมรับการปฏิเสธรายการ
การยอมรับการปฏิเสธรายการหมายถึงร้านค้าตกลงคืนเงินค่าสินค้าเต็มจำนวนให้กับผู้ถือบัตร นอกจากนี้หากร้านค้าไม่นำส่งเอกสารหลักฐานภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าจะถือว่าร้านค้ายอมรับการปฏิเสธรายการโดยปริยาย

หมายเหตุ: ร้านค้าจะต้องส่งเอกสารหลักฐานที่ต้องการใช้ยื่นต่อธนาคารเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความถูกต้องของรายการภายใน 7 วันหลังได้รับอีเมล์แจ้งเตือนจากเรา

วิธีส่งเอกสารหลักฐาน

ใช้งาน API:
สามารถจัดลำดับ เรียกดู หรืออัพเดต dispute ได้ด้วย API อ่านเพิ่มเติมที่นี่

ดำเนินการจากแดชบอร์ด:
สำหรับมือใหม่หรือผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับการเรียกใช้ API สามารถเลือกส่งเอกสารผ่านแดชบอร์ดได้เช่นกัน

ในส่วนของการพิจารณาและตัดสินกรณีจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และดุลพินิจของธนาคารผู้ออกบัตร การแก้ปัญหาของร้านค้าต่อคำร้องเรียนของลูกค้า ความหนักแน่นและความน่าเชื่อถือของหลักฐาน รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดของรายการล้วนมีผลต่อการพิจารณาทั้งสิ้น โดยคำตัดสินของธนาคารจะถือเป็นที่สิ้นสุด

แม้ระบบของเราจะพัฒนาขึ้นเพื่อให้จัดการกับการปฏิเสธรายการได้โดยง่าย แต่ทางที่ดีที่สุดคือยับยั้งการปฏิเสธรายการของผู้ถือบัตร ทางบริษัทฯ จะระงับหรือยกเลิกบริการกับบัญชีผู้ใช้ที่มีอัตราการปฏิเสธรายการสูงกว่า 0.5% หรือ 75 รายการต่อเดือน

บทความที่เกี่ยวข้อง
เอกสารที่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้
การปฏิเสธรายการในโหมดทดสอบ
หากผู้ถือบัตรยกเลิกการปฏิเสธรายการ ยังต้องส่งหลักฐานยืนยันความถูกต้องอีกหรือไม่?

ไม่พบคำตอบที่คุณต้องการ?

เราใส่ใจและเต็มที่กับการให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยเล็กๆ น้อยๆ หรือเกิดปัญหาใดๆ จากการใช้งาน ติดต่อเราได้เสมอ