ถอนเงินออก

การถอนเงินออกเป็นการนำเงินออกจากบัญชีโอมิเซะ ส่งไปยังบัญชีธนาคารที่ได้เชื่อมไว้ (บัญชี Default recipient ของคุณ) โดยสามารถเลือกทำรายการผ่าน dashboard หรือจะใช้ Tranfer API ก็ได้

Transfer money to default recipient

เมื่อสั่งถอนเงินผ่าน dashboard ระบบจะส่งคำสั่งไปยังธนาคาร เมื่อธนาคารทำการตรวจสอบรายการเรียบร้อยแล้วธนาคารจะทำการโอนเงินเข้าสู่บัญชีของคุณอีกที

จำนวนเงินที่ท่านสามารถถอนได้ในแต่ละครั้ง จะแสดงไว้ในช่อง Transferable balance โดยจะมีส่วนที่ยังไม่สามารถถอนเนื่องจากกฏของธนาคารที่จะชลอการโอนเงินเป็นระยะเวลา 7 วัน หลังจากทำรายการตัดเงินจากบัตรเครดิต ท่านสามารถตรวจสอบยอดเงินดังกล่าวได้จากช่อง On hold

เมื่อทำรายการโอนแล้ว Transferable balance จะไม่ลดลงจนกว่าทางธนาคารจะยืนยันการโอนเงินกลับมา รายการที่ถอนเกินจำนวนจะค้างอยู่จนกว่าจะลบออก หรือมีวงเงินที่โอนได้เกินจำนวนที่ต้องการโอน

การถอนเงินจากหน้า dashboard

  1. เลือกเมนู Transfers จากแถบด้านข้าง แล้วคลิก Setup a transfer เพื่อสร้างรายการโอนเงิน

    transfer page

  2. เลือก Full transfer เมื่อต้องการถอนเงินจาก transferable balance ทั้งหมด หรือหากต้องการถอนเงินออกเพียงบางส่วนให้เลือก Partial transfer พร้อมทั้งระบุยอดเงินที่ต้องการลงไป

    request full transfer

เมื่อตั้งการถอนเงินแล้ว จะมีรายการเพิ่มขึ้นมาในหน้านี้ (Transfer) สามารถตรวจสอบรายละเอียดการโอนได้โดยกดที่รายการนั้น ๆ แต่ทั้งนี้การโอนจะเกิดขึ้นหลังจากธนาคารได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว ดังภาพข้างต้น

หากยอดเงินที่ต้องการถอนจากบัญชีผู้ใช้มีจำนวนมากกว่ายอดคงเหลือใน Transferable Balance (ยอดที่ถอนได้) ระบบจะดำเนินการอีกครั้งในวันถัดไปและรายการจะสำเร็จเมื่อมียอดเงินเพียงพอ

การจำลองสถานะในโหมดทดสอบ

ในโหมดทดสอบ (Test mode) จะไม่มีการส่งเงินไปยังธนาคารจริง ดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนสถานะจากธนาคาร แต่สามารถทดลองเปลี่ยนสถานะของรายการได้เองจากบน dashboard โดยกดที่ mark as sent

mark as sent button

ระบบจะจำลองการส่งข้อมูลไปยังธนาคาร จากนั้นคุณสามารถจำลองการโอนเงินของธนาคารได้ด้วยการกด mark as paid

mark as paid button

บัญชีที่ถอนเงินได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • หลังจากถอนแล้วบัญชีต้องมียอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ 30 บาท
  • ไม่มีรายการถอนเงินค้างอยู่ในระบบ