สกุลเงิน

หัวข้อทั้งหมดในหน้านี้

โดยพื้นฐานแล้วระบบจะอนุญาตการชำระเงินเป็นสกุลเงินท้องถิ่นของร้านค้า เช่น ร้านค้าที่ลงทะเบียนใช้งานโอมิเซะในประเทศไทยจะรับชำระเงินเป็น บาท ทั้งนี้เราได้มีการเพิ่มคุณสมบัติการทำงานใหม่เป็นการรับชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (Beta) เข้ามา

ในการสร้างรายการรับชำระเงิน (charge) จะต้องระบุยอดเงินเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสกุลเงินนั้นๆ ตัวอย่างเช่น รายการรับชำระเงินจำนวน 20.00 บาท ยอดเงินจะต้องระบุเป็น 2000 สตางค์

curl https://api.omise.co/charges \
  -X POST \
  -u skey_test_4xsjvwfnvb2g0l81sjz: \
  -d "amount=2000" \
  -d "currency=thb" \
  -d "card=tokn_test_4xs9408a642a1htto8z"

สำหรับสกุลเงินที่ไม่มีหน่วยย่อยให้ระบุยอดเงินตามจำนวนนับปกติ ตัวอย่างเช่น การเรียกรับชำระเงิน 100 เยน ให้ระบุเป็น 100 เยน เพราะ 1 เยนถือเป็นหน่วยย่อยที่สุด

curl https://api.omise.co/charges \
  -X POST \
  -u skey_test_4xsjvwfnvb2g0l81sjz: \
  -d "amount=100" \
  -d "currency=jpy" \
  -d "card=tokn_test_4xs9408a642a1htto8z"

สกุลเงินจะถูกระบุด้วยรหัสสากล ISO 4217

การรองรับสกุลเงินในแต่ละประเทศ

ประเทศ สกุลเงินที่รองรับ
ไทย thb, usd, eur, gbp, jpy and sgd
ญี่ปุ่น jpy
สิงค์โปร์ sgd

ไทย

เงื่อนไขการโอนเงินจากบัญชีผู้ใช้สู่บัญชีธนาคาร

สกุลเงิน ธนาคารที่รองรับ
thb บัญชีของธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น

เงื่อนไขการสร้างรายการรับชำระเงิน (charge)

สกุลเงิน ยอดขั้นต่ำ ยอดสูงสุด
thb 2000 (฿20.00) 15000000 (฿150,000.00)

ญี่ปุ่น

เงื่อนไขการโอนเงินจากบัญชีผู้ใช้สู่บัญชีธนาคาร

สกุลเงิน ธนาคารที่รองรับ
jpy บัญชีของธนาคารในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น

เงื่อนไขการสร้างรายการรับชำระเงิน (charge)

สกุลเงิน ยอดขั้นต่ำ ยอดสูงสุด
jpy 100 (¥100) 6000000 (¥6000000)

สิงคโปร์

เงื่อนไขการโอนเงินจากบัญชีผู้ใช้สู่บัญชีธนาคาร

สกุลเงิน ธนาคารที่รองรับ
sgd บัญชีของธนาคารในประเทศสิงคโปร์เท่านั้น

เงื่อนไขการสร้างรายการรับชำระเงิน (charge)

สกุลเงิน ยอดขั้นต่ำ ยอดสูงสุด
sgd 100 (S$1.00) 2000000 (S$20000.00)
เว็ปไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การใช้และปรับการใช้งานให้เหมาะกับท่าน เมื่อกดยอมรับหรือยังคงเข้าชมเว็บไซต์ต่อ เราถือว่าท่านยินยอมในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว