เอกสารอ้างอิง API

เอกสารอ้างอิงสำหรับการใช้งาน Omise API พวกเรายินดีมากที่คุณสนใจ

เราจัดการ API ทั้งหมดด้วยมาตรฐาน REST โดยเราพยายามออกแบบให้นักพัฒนาสามารถคาดการคำสั่งในรายละเอียดได้ โดยใช้ Resource-oriented URLs เพื่อกำหนด URLs และใช้ HTTP response codes เพื่อบอกผลลัพธ์และข้อผิดพลาดต่าง ๆ

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสารอ้างอิง