ทรูมันนี่วอลเล็ท

ร้านค้าสามารถเพิ่มช่องทางรับชำระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท โดยเชื่อมต่อผ่าน API ที่โอมิเซะได้เตรียมไว้ ช่องทางรับชำระเงินนี้ช่วยเพิ่มทางเลือกในการชำระเงินแก่ผู้ซื้อ โดยสามารถเลือกชำระผ่านทรูมันนี่วอลเล็ทที่ได้ลงทะเบียนใช้งานไว้แล้วได้เลย ลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลบัตร ช่วยให้จบขั้นตอนการชำระเงินได้เร็วขึ้น

คู่มือฉบับนี้จะช่วยเป็นแนวทางการติดตั้งทรูมันนี่วอลเล็ทและอธิบายขั้นตอนการรับชำระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท

ผู้ซื้อที่มีความประสงค์ที่จะชำระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ทจะต้องทำการลงทะเบียนหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทรูมันนี่ก่อนแล้ว

การเปิดรับชำระเงิน

 • ประเทศที่รองรับ: ประเทศไทย
 • API เวอร์ชันล่าสุดที่รองรับ: 2017-11-02

ร้านค้าที่ต้องการเปิดใช้ระบบ ทรูมันนี่วอลเล็ท กรุณาส่งอีเมลมาที่ support@omise.co ทางทีมงานโอมิเซะจะส่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการให้ร้านค้าได้พิจารณาและลงลายมือชื่อก่อนเปิดใช้งานจริง

ขั้นตอนการรับชำระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท

การชำระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท ผู้ซื้อจะถูกส่งไปยังหน้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อยืนยันการทำรายการด้วยรหัส OTP ในขั้นตอนการชำระเงิน ผู้ซื้อจะต้องกรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ระบบจัดส่งรหัส OTP ไปให้ที่หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นผู้ซื้อต้องใช้รหัส OTP เพื่อใช้กรอกและยืนยันการทำรายการ เมื่อกรอกรหัสสำเร็จผู้ซื้อจึงจะถูกส่งกลับมายังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของร้านค้า

Points Select

การติดตั้งใช้งาน

การรับชำระเงินผ่าน ทรูมันนี่วอลเล็ท ฝั่งร้านค้าจะต้องมีการสร้างรายการโดยใช้ API requests 3 อย่างด้วยกัน

 1. การสร้าง payment source (type: truemoney) โดยใช้ Omise.js, omise-ios หรือ omise-android
 2. การสร้าง charge โดยใช้ source จากขั้นตอนแรก
 3. เมื่อได้รับ webhook event กลับมาหลังจากทำรายการสำเร็จหรือ charge.complete แล้ว โอมิเซะแนะนำให้ตรวจสอบสถานะด้วยตนเองเพื่อความแม่นยำ

การสร้าง source เพื่อรับชำระผ่าน ทรูมันนี่วอลเล็ท จะเกิดขึ้นในฝั่งของผู้ซื้อ (Client-side) เช่น บนเว็บไซต์หรือโทรศัพท์มือถือของผู้ซื้อ โดยจะต้องใช้ public key

ส่วนการสร้างรายการหรือ charge เพื่อรับชำระผ่าน ทรูมันนี่วอลเล็ท จะเกิดขึ้นในฝั่งของร้านค้า (Server-side) โดยจะต้องใช้ secret key ทางโอมิเซะแนะนำให้ใช้ Omise.js หรือ ไลบรารี่ เพื่อติดตั้ง source ในฝั่งผู้ซื้อ (Client-side)

หมายเหตุ: หากมีความจำเป็นที่ต้องสร้างทั้งรายการและ source ในฝั่งร้านค้า (Server-side) สามารถใช้ Charge API ในการสร้างทั้งรายการและ source ได้ภายใต้ single API request (ไม่แนะนำ)

การสร้าง Source

การรับชำระเงินผ่านระบบ ทรูมันนี่วอลเล็ท ระจะต้องมีการสร้าง source ผ่าน source API เมื่อผู้ซื้อยืนยันรายการ ร้านค้าจะต้องสร้าง source โดยกำหนด type, amount, currency, และ phone_number

ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นการสร้าง source สำหรับรายการ ทรูมันนี่วอลเล็ท ระจำนวน ฿4,000

ให้แทนค่าของ omise_public_key และ $OMISE_PUBLIC_KEY ด้วย test public key ของร้านค้าซึ่งสามารถคัดลอกได้จากแดชบอร์ด: https://dashboard.omise.co/test/keys

หากใช้ Omise.js parameter type เป็นตัวแปรที่จำเป็นของฟังก์ชัน createSource

Omise.setPublicKey(omise_public_key);

Omise.createSource('truemoney', {
 "amount": 400000,
 "currency": "THB",
 "phone_number": "0812345678"
}, function(statusCode, response) {
 console.log(response)
});

ถ้าร้านค้าต้องการทดสอบ ให้สร้าง request โดยใช้ curl

curl https://api.omise.co/sources \
 -u $OMISE_PUBLIC_KEY: \
 -d "amount=400000" \
 -d "currency=THB" \
 -d "type=truemoney" \
 -d "phone_number=0812345678"
{
 "object": "source",
 "id": "src_test_5irtsy145djsd6q0rjd",
 "livemode": false,
 "location": "/sources/src_test_5irtsy145djsd6q0rjd",
 "created_at": "2020-02-03T04:01:29Z",
 "type": "truemoney",
 "flow": "redirect",
 "amount": 400000,
 "currency": "THB",
 "mobile_number": "0812345678",
 "phone_number": "0812345678",
 "references": null,
 "name": null,
 "email": null,
 "barcode": null,
 "store_id": null,
 "store_name": null,
 "terminal_id": null,
 "installment_term": null,
 "zero_interest_installments": null,
 "scannable_code": null
}

ตัวแปรของ id คือ source identifier

การสร้างรายการรับชำระ

สร้างรายการรับชำระเงินโดยระบุ parameter return_uri, source, amount และ currency

 • return_uri จะเป็นตัวกำหนดตำแหน่งบนเว็บไซต์ของร้านค้าที่ผู้ซื้อจะถูกโอนกลับมาเมื่อได้ทำการยืนยันรายการสำเร็จ
 • source จะเป็นตัวกำหนด source identifier
 • amount และ currency จะต้องมีค่าตรงกับ amount และ currency ของ source

ตัวอย่างด้านล่างนี้จะแสดงการสร้างรายการโดยใช้ curl โดยให้แทน $OMISE_SECRET_KEY ด้วย test secret key ของร้านค้าซึ่งหาได้จากแดชบอร์ด และให้แทน $SOURCE_ID ด้วย id ของ source

curl https://api.omise.co/charges \
 -u $OMISE_SECRET_KEY: \
 -d "amount=400000" \
 -d "currency=THB" \
 -d "return_uri=http://example.com/orders/345678/complete" \
 -d "source=$SOURCE_ID"
{
 "object": "charge",
 "id": "chrg_test_5irtsy4m2daz4abou6q",
 "livemode": false,
 "location": "/charges/chrg_test_5irtsy4m2daz4abou6q",
 "created_at": "2020-02-03T04:01:29Z",
 "amount": 400000,
 "currency": "THB",
 "funding_amount": 400000,
 "funding_currency": "THB",
 "fee": 14600,
 "fee_vat": 1022,
 "interest": 0,
 "interest_vat": 0,
 "net": 384378,
 "description": null,
 "metadata": {},
 "status": "pending",
 "capture": true,
 "authorized": false,
 "schedule": null,
 "reversed": false,
 "reversed_at": null,
 "expires_at": "2020-02-10T04:01:29Z",
 "expired": false,
 "expired_at": null,
 "voided": false,
 "paid": false,
 "paid_at": null,
 "transaction": null,
 "refunded_amount": 0,
 "refunds": {
  "object": "list",
  "from": "1970-01-01T00:00:00Z",
  "to": "2020-02-03T04:01:30Z",
  "offset": 0,
  "limit": 20,
  "total": 0,
  "order": "chronological",
  "location": "/charges/chrg_test_5irtsy4m2daz4abou6q/refunds",
  "data": []
 },
 "link": null,
 "return_uri": "http://example.com/orders/345678/complete",
 "failure_code": null,
 "failure_message": null,
 "card": null,
 "customer": null,
 "ip": null,
 "dispute": null,
 "source": {
  "object": "source",
  "id": "src_test_5irtsxs3r0ntk7ibqgp",
  "livemode": false,
  "location": "/sources/src_test_5irtsxs3r0ntk7ibqgp",
  "created_at": "2020-02-03T04:01:28Z",
  "type": "truemoney",
  "flow": "redirect",
  "amount": 400000,
  "currency": "THB",
  "mobile_number": "0812345678",
  "phone_number": "0812345678",
  "references": null,
  "name": null,
  "email": null,
  "barcode": null,
  "store_id": null,
  "store_name": null,
  "terminal_id": null,
  "installment_term": null,
  "zero_interest_installments": null,
  "scannable_code": null
 },
 "platform_fee": {
  "percentage": null,
  "fixed": null,
  "amount": null
 },
 "disputable": false,
 "capturable": false,
 "reversible": false,
 "refundable": false,
 "zero_interest_installments": true,
 "authorize_uri": "https://pay.omise.co/payments/pay2_test_5irtsy4ptxgtty11xrr/authorize"
}

การสร้าง source และ charge

ร้านค้าสามารถสร้างทั้ง source และ charge ผ่านการเรียกใช้ API เพียงครั้งเดียว

curl https://api.omise.co/charges \
 -u $OMISE_SECRET_KEY: \
 -d "amount=400000" \
 -d "currency=thb" \
 -d "return_uri=http://example.com/orders/345678/complete" \
 -d "source[type]=truemoney" \
 -d "source[phone_number]=0812345678"

สร้างรายการสำเร็จ

เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ร้านค้าได้สร้างรายการรับชำระเงินขึ้นแล้ว โดยสถานะจะแสดงเป็น pending หรือ status==pending

สถานะของรายการรับชำระเงินสามารถเป็นได้ทั้ง successful, failed และ expired

ส่วนต่อไปของคู่มือการใช้งานจะอธิบายวิธีอนุมัติรายการ, การรับ event แจ้งเตือนเมื่อรายการเสร็จสิ้น และการตรวจสอบสถานะรายการ

แผนภาพด้านล่างนี้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนทั้งหมดในการสร้างรายการ

sequenceDiagram participant customer participant omise.js participant merchant participant api.omise.co customer->>omise.js: Send payment details for purchase omise.js->>api.omise.co: Request source using payment details api.omise.co-->>omise.js: Return source omise.js->>merchant: Merchant gets returned source merchant->>api.omise.co: Request charge using source and purchase details api.omise.co-xmerchant: Send "charge.create" webhook api.omise.co-->>merchant: Return charge merchant->>customer: Redirect to "authorize_uri" for pending charge customer->>api.omise.co: Provide charge authorization details at "authorize_uri" api.omise.co-->>customer: Redirect to "return_uri" api.omise.co-xmerchant: Send "charge.complete" webhook merchant-xcustomer: Send charge result (e.g. via email)

ในโหมดทดสอบร้านค้าสามารถเข้า URL เพื่อปรับสถานะรายการให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จได้ด้วยตนเอง

เมื่อผู้ซื้อยืนยันการทำรายการแล้วจะถูกส่งไปยังหน้าที่ร้านค้าระบุเป็น return_uri เอาไว้

การรับ Event ของรายการที่สำเร็จ

ร้านค้าสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการทำรายการเสร็จสิ้นโดยใช้งาน webhook events

ในการติดตั้งให้ร้านค้ากำหนดตำแหน่งบน เซิร์ฟเวอร์ เพื่อรับ webhook events และเพิ่มตำแหน่งเดียวกันนี้เป็น webhook endpoint บนแดชบอร์ด

เมื่อมีรายการเสร็จสิ้นระบบจะทำการส่ง post request ไปยัง endpoint นี้ พร้อมทั้งแนบสถานะการตอบกลับของรายการนั้นๆ

ตัวแปรหลักหรือ key สำหรับ event object ประกอบไปด้วย charge.complete และตัวแปร data ที่มี charge object

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Events API

การตรวจสอบสถานะรายการ

เมื่อได้รับ event ของรายการที่เสร็จสิ้นแล้ว ร้านค้าสามารถตรวจสอบสถานะรายการหรือ status โดยใช้ Charge API

หากค่าของ charge.status เป็น successful หมายถึงว่ารายการรับชำระเงินนั้นสำเร็จ หากค่าของ charge.status เป็น failedรายการรับชำระเงินนั้นไม่สำเร็จ ร้านค้าสามารถตรวจสอบ failure_code และ failure_message ใน charge object เพื่ออ่านคำอธิบายเพิ่มเติม

สาเหตุขัดข้องดูได้ที่ตารางด้านล่างนี้

รหัสข้อขัดข้อง รายละเอียด
payment_rejected รายการถูกปฏิเสธโดยธนาคารผู้ออกบัตร
failed_processing ระบบทำรายการไม่สำเร็จ
invalid_account ไม่พบบัญชีที่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางที่เลือก
insufficient_fund วงเงินคงเหลือไม่เพียงพอหรือวงเงินเต็ม

การยกเลิกรายการและการคืนเงิน

รายการรับชำระเงินทรูมันนี่วอลเล็ทสามารถทำการคืนเงิน (refund) ได้ภายใน 30 วันเท่านั้น รายการรับชำระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ทไม่สามารถยกเลิกรายการได้ (void) ทำการคืนเงินได้อย่างเดียว

สามารถอ่านวิธีการคืนเงินสำหรับรายการรับชำระเงินผ่านทรูมันนี่วอลเล็ทได้ที่ Refunds API

ข้อจำกัด

 • รายการชำระขั้นต่ำ: 2000 (THB20.00)
 • รายการชำระสูงสุด: 15000000 (THB150,000.00)

นอกจากการจำกัดยอดชำระต่อรายการแล้ว ยอดชำระสูงสุดยังขึ้นอยู่กับสถานะการยืนยันตัวตนของเจ้าของบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ทกับทางผู้ให้บริการด้วย

สถานะ ยอดสูงสุดต่อวัน
ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน ฿40,000
ยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขบัตรประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ ฿60,000
ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ทรูมันนี่หรือ 7-11 สาขาที่รองรับ ฿200,000

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับทรูมันนี่วอลเล็ท

ขั้นตอนต่อไป