ให้เราช่วยเหลือคุณได้อย่างไร?

ข้อปฏิบัติเมื่อพบรายการทุจริต

Last updated on 07 มิถุนายน 2019

เมื่อพบรายการที่ส่อเป็นรายการทุจริตหรือรายการที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือบัตร (รายการเกิดจากบัตรที่ถูกโจรกรรมเป็นต้น) เราแนะนำให้ร้านค้าทำการคืนเงิน (refund) รายการนั้นๆ แก่ผู้ถือบัตรในทันที ไม่เช่นนั้นผู้ถือบัตรอาจยื่นเรื่องปฏิเสธการชำระเงิน (chargeback) ต่อธนาคารผู้ออกบัตรได้

บ่อยครั้งที่การปฏิเสธการชำระเงินเกิดขึ้นจากฝ่ายผู้ถือบัตรยื่นเรื่องต่อธนาคาร แต่ในกรณีที่ทางธนาคารพบว่าบัตรสูญหายหรือถูกโจรกรรมก็อาจปฏิเสธการชำระเงินแทนผู้ถือบัตรโดยอัตโนมัติได้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือบัตรระหว่างการดำเนินการพิจารณาหาข้อเท็จจริง

ไม่พบคำตอบที่คุณต้องการ?

เราใส่ใจและเต็มที่กับการให้ความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นข้อสงสัยเล็กๆ น้อยๆ หรือเกิดปัญหาใดๆ จากการใช้งาน ติดต่อเราได้เสมอ